Bash

From HackerNet
Revision as of 22:47, 10 December 2018 by Sparco (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

bash sensible

Bash sensible är ett script som försöker sätta bättre bash default inställningar. Precis som Vim sensible försöker göra åt vim.

Sensible fixar bla hur bash hanterar history

  • Adderar till historiken istället för att skriva över.
  • Sparar multi-line kommandon som ett kommando.
  • Större historik.
  • Tar bort dubbletter.
  • Sparar inte onödiga kommandon som exit, ls, bg, fg och history.
git clone https://github.com/mrzool/bash-sensible/blob/master/sensible.bash

För att installera kan man kopiera hela sensible.bash eller delar av filen in i sin bashrc fil eller source in filen i sin bashrc fil:

if [ -f ~/bash-sensible/sensible.bash ]; then
   source ~/bash-sensible/sensible.bash
fi