Difference between revisions of "Batch script"

From HackerNet
Jump to: navigation, search
(Created page with "Batch script är ett script språk som används i Windows men nu ersätts mer och mer utav Powershell == Olika Batch Script == Ändra decimalavskiljaren i Windows. Scriptet n...")
(No difference)

Revision as of 10:02, 25 August 2015

Batch script är ett script språk som används i Windows men nu ersätts mer och mer utav Powershell

Olika Batch Script

Ändra decimalavskiljaren i Windows. Scriptet nedan sätter decimalavskiljaren till .

reg add "HKCU\Control Panel\International" /v sDecimal /t REG_SZ /d . /f