Batch script

From HackerNet
Revision as of 10:02, 25 August 2015 by Zunken (talk | contribs) (Created page with "Batch script är ett script språk som används i Windows men nu ersätts mer och mer utav Powershell == Olika Batch Script == Ändra decimalavskiljaren i Windows. Scriptet n...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Batch script är ett script språk som används i Windows men nu ersätts mer och mer utav Powershell

Olika Batch Script

Ändra decimalavskiljaren i Windows. Scriptet nedan sätter decimalavskiljaren till .

reg add "HKCU\Control Panel\International" /v sDecimal /t REG_SZ /d . /f