Difference between revisions of "Cacti"

From HackerNet
Jump to: navigation, search
Line 131: Line 131:
 
  sudo sed -i "s/12345/$(find /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/output/ \
 
  sudo sed -i "s/12345/$(find /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/output/ \
 
  -name "*.thumb.png" -exec basename \{} .thumb.png \;)/g" /var/www/html/index.html
 
  -name "*.thumb.png" -exec basename \{} .thumb.png \;)/g" /var/www/html/index.html
 +
 +
===Felsökning===
 +
Om error codes i loggen:
 +
http://network-weathermap.com/manual/0.97b/pages/errorcodes.html
 +
 +
  
 
==Cacti till externhemsida==
 
==Cacti till externhemsida==
Line 146: Line 152:
 
&local_graph_id=55 där 55 är IDet på grafen
 
&local_graph_id=55 där 55 är IDet på grafen
 
&rra_id=1 1an betyder att den kör på en dag 2 är 1 vecka osv.
 
&rra_id=1 1an betyder att den kör på en dag 2 är 1 vecka osv.
 
===Felsökning===
 
Om error codes i loggen:
 
http://network-weathermap.com/manual/0.97b/pages/errorcodes.html
 
 
 
[[Category:Guider]]
 
[[Category:Guider]]

Revision as of 18:45, 25 January 2016

Cacti är en grafningslösning för nätverk.

Installation

Ubuntu 14.04

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get -y install snmpd snmp mysql-server \
apache2 libapache2-mod-php5 php5-mysql php5-cli php5-snmp php5-gd ntp
sudo apt-get -y install cacti

“libphp-adodb” = “Ok”. “Configuring Cacti” = “Apache2” “Configuring cacti” = dbconfig-common MySQL = lösenordet du skapa tidigare

Konfiguration

Logga in på webbgränsnittet, där görs den mesta konfigurationen.

http://[serverip]/cacti

admin/admin

1 minute polling

OBS "Fix the RRA settings first, because this is the one thing you must get right from the start. Once you start collecting data with bad RRA settings, it is extremely difficult to correct it. And by “extremely difficult”, I mean “just throw it away and start over”."

http://www.tolaris.com/2013/07/09/cacti-and-1-minute-polling/

Tänk på:

  • Både in och out under stycket: Adjust “Step” and “Heartbeat” on all Data Source templates
  • Starta om crond för att ändringarna ska läsas in

VM-snapshots är din vän.

Spine

Spine Polling Daemon är en ersättare för polling-scriptet som körs default.

sudo apt-get install cacti-spine

“Settings” -> “Configuration” -> “Poller” -> “Poller Type” och välj “Spine”.

Visual

Höj vissa standardvärden för att kunna se längre descriptions. “Settings” -> “Visual”

  • Maximum Title Length
  • Maximum Field Length

Interface Description

|host_description| - |query_ifName| - |query_ifAlias|

Plugins

Cacti har ett pluginsystem där man kan lägga de plugins man vill. Exempel på användbara plugins:

Templates

Weathermap

En av de absolut coolaste grejerna med cacti är en plugin som heter weathermap. Det funkar som plugin för Cacti eller MRTG men går också att integrera med Observium. Den senaste versionen av weathermap är från Apr 10, 2013, var beredd på att nästan hälften av knapparna i det grafiska gränssnittet inte fungerar som det ska, man får testa sig fram.

Exempel

Download and unzip php-weathermap-latest.zip

 wget http://network-weathermap.com/files/php-weathermap-0.97c.zip
 sudo apt-get install unzip
 unzip php-weathermap-0.97c.zip
 sudo mv weathermap /usr/share/cacti/site/plugins
 sudo sed -i '63i$plugins = array();' /usr/share/cacti/site/include/config.php
 sudo sed -i '64i$plugins[] = 'weathermap';' /usr/share/cacti/site/include/config.php
 sudo sed -i -r 's/ENABLED=false/ENABLED=true/g' /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/editor.php
 sudo touch /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/configs/wmap.conf
 sudo chown www-data /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/{output,configs}
 sudo chown www-data /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/configs/wmap.conf

Nästa steg görs i det grafiska gränssnittet. Först ska "wmap" enableas sedan görs resten i Weathermap GUI Editor.

Bakgrundsbilder laddas upp till /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/images/ och kan sedan väljas i editorn.

wmap.conf

Storlek i pixlar

WIDTH 1900
HEIGHT 900

Tidsstämpel

TIMEPOS 1300 40 Created: %b %d %Y %H:%M:%S

Template nodes

NODE DEFAULT
 LABELBGCOLOR 169 5 10
 LABELFONTCOLOR 216 248 3
 MAXVALUE 100

Template links

LINK DEFAULT
 WIDTH 5
 BANDWIDTH 1000M

Noder

NODE Firewall01
 LABEL Firewall01
 LABELOFFSET W   #Sätt label i förhållande till nod. N, S, W, E, C
 ICON images/Firewall.png
 POSITION 500 500

Länkar

LINK Switch01-Firewall01
 WIDTH 8   #i pixlar
 INFOURL /cacti/graph.php?rra_id=all&local_graph_id=101
 OVERLIBGRAPH /cacti/graph_image.php?local_graph_id=101&rra_id=0&graph_nolegend=true&graph_height=100&graph_width=300
 BWSTYLE angled   #skriv längs med istället för horisontellt
 BWLABEL bits   #byt från procent till bits
 BWFONT 106   #måste finnas definierade 
 BWLABELPOS 75 25   #placera label
 TARGET /var/www/cacti/rra/traffic_in_1000.rrd
 NODES Switch01 Firewall01
 BANDWIDTH 100M
 ARROWSTYLE compact

Aggregera länkar

TARGET /var/www/cacti/rra/traffic_in_1000.rrd /var/www/cacti/rra/traffic_in_1001.rrd

Multiple via

VIA x y
VIA x2 y2

Visningssida för Weathermap

Detta är ett exempel på en simpel visningssida för den nyskapade Weathermap:n Med lite html-kunskaper och fantasi går detta att utveckla väldigt mycket. Inspiration

sudo ln -s /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/output /var/www/html/
 sudo dd of=/var/www/html/index.html << EOF
 <html>
 <head>
 <title>Internet Load Map</title>
 <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="60">
 </head>
 <body bgcolor="#000000">
 <img src="../output/12345.png"></img>
 </body>
 </html>
 EOF
sudo sed -i "s/12345/$(find /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/output/ \
-name "*.thumb.png" -exec basename \{} .thumb.png \;)/g" /var/www/html/index.html

Felsökning

Om error codes i loggen: http://network-weathermap.com/manual/0.97b/pages/errorcodes.html


Cacti till externhemsida

1) Enable guest access Console -> Settings -> Authentication - Guest User : guest Console -> User Management -> guest - Enabled : on - Realm Permissions : View Graphs = on 2) logga in med Guest usern en gång

3)Lägg in en img src i din html kod Där är X.X.X.X ipadressen till cactin &local_graph_id=55 där 55 är IDet på grafen &rra_id=1 1an betyder att den kör på en dag 2 är 1 vecka osv.