Cisco FC

From HackerNet
Revision as of 10:37, 26 February 2019 by Helikopter (talk | contribs) (Created page with "Fibre channel är ett data transport protocol som ger in-order och lossless transfer av blockdata. FC lämpar sig bra för block based storage. Se även Cisco_FCoE|Cisco FCo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Fibre channel är ett data transport protocol som ger in-order och lossless transfer av blockdata. FC lämpar sig bra för block based storage. Se även Cisco FCoE.

Termer

 • pWWN/WWPN: 64-bitars portadress på HBA (typ MAC-adress fast finns ej i data plane)
 • nWWN/WWNN: 64-bitars HBA-adress
 • sWWN: Switch WWN
 • Sequence: en eller flera data frames som hör ihop (SEQ_ID) och skickas i en enkelriktad ström mellan två N ports
 • FCID: Logisk adress
 • Principal switch: har bl.a. hand om domain ID distribution och RSCN, finns en per SAN
 • FCNS: Fibre Channel Name Server (typ DNS), körs på den utvalda Principal switch
 • RSCN: Registered State Change Notification är en tjänst som N ports kan subscriba på för att få uppdateringar om vad som händer i fabricen
 • FSPF: Fabric Shortest Path First är det routingprotokoll som körs i fabricen (motsvarighet till OSPF för IP)

Layers

 • FC-0: physical layer
 • FC-1: enconding and error control
 • FC-2: signaling protocol med frame structure och byte sequences
 • FC-3: vilka services finns i fabricen, t.ex. time distribution och säkerhet
 • FC-4: Mappning mellan FC och det som körs ovanpå, t.ex. SCSI eller IP

Initiators och targets har Host Bus Adapters (HBA), dessa kallas Node Ports. N ports kopplas till Fabric Ports (F ports) på FC-switcharna. Switchportar som kopplas ihop med varandra kallas Expansion (E) Ports, det är på dessa som FSPF körs. Default räknas FSPF cost: 1000 delat med link speed i Gbps, t.ex. 10G = 100. FSPF har default stöd för ECMP. Har man t.ex. Ciscoswitchar finns det stöd för VSAN (motsvarigheten till VLAN + VRF) kan man trunka dem över dessa E ports, då kallas det Trunking Expansion Ports (TE Ports).

Det första som händer när man kopplar in en server är att den skickar en Fabric Login (FLOGI). Detta görs till FFFFFE (well-known fibre channel address for a fabric F_Port). Switchen tar emot detta meddelande och registrerar denna unika WWPN med FCNS. FCNS svarar tillbaka med en unik 24-bitars Fibre Channel Identifier (FC_ID eller N_Port_ID). FCID består av Domain ID, Area ID, Port ID och är routbar inom FC-domänen. Varje switch har ett eget domain ID som måste vara unikt i fabricen, detta går att konfa manuellt och börjar då gälla när man startar om processen (fcdomain restart). När en initiator har fått ett FCID så skickar den Port Login (PLOGI). Detta görs till FFFFFC (well-known fibre channel address for a directory server). Då registreras WWPN och det assignade FCID till FCNS. FCNS svarar då tillbaka med FCID:n för de targets som initiatorn har rätt att accessa enligt zoningpolicyn. När PLOGI är klart kan initiatorn börja sin discovery process för att hitta targets och deras capabilities och operating parameters. Detta görs mellan upper layer protocols och kallas PRLI. Sedan kan man hitta Logical Unit Numbers (LUNs).

FLOGI-databasen är alltså locally significant inom switchen. Där finns endast WWPN och FCID:n för de directly connected initiators och targets. FCNS-databasen är distribuerad över alla switchar i fabricen och där finns alla nåbara WWPN och FC_ID:n.

Eftersom FC är lossless data transport så finns det inbyggd flow control mekanismer. Detta är credit-based vilket betyder att mottagaren alltid kontrollerar flödena och sändaren får endast skicka data om den vet att mottagaren har tillräckligt med resurser för att ta emot det. Man berättar för andra sidan hur mycket buffer som finns tillgängligt (BB_Credit) och sändaren räknar sedan hur mycket som har skickats (BB_Credit_CNT). Counten får ej överstiga BB_Credit. Varje gång en buffer blir ledig så skickas ett R_RDY message över till sändaren som då sänker BB_Credit_CNT. Detta görs hela tiden mellan alla portar i fabricen.

Zoning
En zone är en samling N ports i fabricen som känner till varandra men inget utanför zonen, ett slags VPN. Detta används för att få storage access control. Varje medlem kan definieras av port på switch, WWN, FCID eller ett operator configured alias. Zoning kan göras på två olika sätt, soft och hard zoning. Soft betyder att members endast ser varandra i name server queries medans hard görs med "ACL:er" i hårdvaran i hela fabricen. Nuföritden finns endast hard zoning.

En eller flera zoner kan aktiveras som en grupp och kallas då zone set. En fabric kan ha flera zone sets men endast en kan vara aktiv åt gången. För att ha hand om detta finns det en Zone Server.

VSAN
Med virtuella SAN kan man köra flera SAN i samma hårdvara. VSAN är en emulering av en FC fabric, dvs man partitionerar upp sitt SAN. Varje VSAN kör sin egen Name Server, Zone Server, Login Server etc. VSAN Manager är en NX-OS process som håller koll på VSAN attribut och porttillhörighet. Alla portar på en Cisco-switch ligger default i VSAN 1. Man kan förlänga VSAN genom att trunka dem över E ports, som då kallas TE_port. Alla frames taggas då med en VSAN header. Det går även att aggregera länkar som trunkar VSAN. FSPF cost ändras inte när en member i en port-channel går ner. Man kan låta PCP agera kontrollprotokoll för länkaggregeringar likt LACP för ethernet.

Konfiguration

Nexus 5000. Default pratar bara Nexus-switchar FC med Cisco FC-switchar, detta går att ändra med interoperability mode.

Prereqs

feature fcoe

slot 1 
 port 44-48 type fc

copy run start
reload

Verify

show int br 
show int e1/44 trans

VSAN och trunk

feature fport-channel-trunk

vsan database
 vsan 100
 vsan 100 interface fc1/44 - 48

interface fc1/44 - 45
 channel-group 10 

interface san-port-channel 10
 channel mode active
 switchport trunk mode on
 switchport trunk allowed vsan 100

Noter att båda sidor bör konfas klart innan man gör no shutdown på port-channel.

show san-port-channel database

TE port

interface fc1/1 - 2
 switchport speed 8000
 switchport mode E
 switchport trunk allowed vsan 101

TE Port-channel

interface fc2/1 - 2
 switchport speed 8000
 switchport mode E
 channel-group 11 force
 no shutdown

interface san-port-channel 11
 channel mode active
 switchport mode E
 switchport trunk allowed vsan 101

Verify

show flogi database
show fcns database
show fcdomain domain-list
show fcroute unicast

Traffic Engineering

interface fc1/24
 fspf cost 50 vsan 100

show fspf vsan 100

Persistent FC ID

fcdomain fcid persistent vsan 100
fcdomain fcid database
 vsan 100 wwn 11:22:11:22:33:44:33:44 fcid 0x66ee00

show fcdomain fcid persistent vsan 100

Zoning

Zoning är en central del i FC, det är access control i fabricen. Ett zoneset är en eller flera zones. Zone-rekommendation är single target, single initiatior och att man använder pwwn eller alias. Det kan vara bra att känna till att vissa system är case sensitive när det gäller WWN:er. Hard zoning går ej att stänga av på Nexus.

zoneset name PROD-A vsan 100
 zone name Server1-to-SAN
 member pwwn 10:00:00:23:45:00:00:10
 member pwwn 10:00:00:23:45:00:00:20

zoneset activate name PROD-A vsan 100

Show

show zone status vsan 100
show zoneset active

Permit all

zone default-zone permit vsan 100

Enhanced Zoning
Gör att varje gång man konfar det så låses konfen fabric wide av CFS. Om t.ex. ett vsan isoleras på en länk kolla att zoning mode överenstämmer (tänk VTP).

zone mode enhanced vsan 100
zone commit vsan 100

Verify

show zone status vsan 100

Man kan även distribuera sitt zoneset över fabricen

zoneset distribute full vsan 100

Smart Zoning
För att förenkla sin konfig lite kan man använda taggar för att ange vilka pwwn som är initiators kontra targets. Detta måste vara påslaget på alla switchar i fabricen.

zone smart-zone enable vsan 100
zone convert smart-zone vsan 100

Alias
Man bör använda alias för att förenkla zonhantering och felsökning. Även detta kan distribueras mha CFS, det kallas då enhanced device aliases och valfri nod kan göra ändringar som propagerar genom nätet.

device-alias mode enhanced 
device-alias database
 name Server1-HBA1 pwwn 00:11:11...
 name SAN-Array1-port1 pwwn 00:22:22...

device-alias commit 
show device-alias status

Zone Merge
Om man ska koppla ihop två SAN kan man skydda sig mot felkonfad zoning genom att ställa merge-control till restrict. Kopplar man ihop två SAN med olika zonesets blir ISL:en isolated för de vsan som har mismatch.

zone merge-control restrict vsan 100

NPV

N-Port Virtualisation är en teknik för att öka skalbarhet och simplicitet i FC-SAN. Man låter en enskild fysisk N_Port ha multipla WWPN. NPV-enheten gör en FLOGI och sedan kan den registrera fler WWPN och då få fler N_Port_ID. En NPV-enhet har F-portar downstream och NP-port upstream. En NPV-switch kopplas till F-port i SAN. HBA:er märker inte av NPV.

Det finns ingen funktionell skillnad mellan fysiska WWPN och virtuella, man använder dem för zoning och LUN masking som vanligt. Däremot gör man ingen zoning i NPV-enheten, den har ingen preferens i frågan utan slussar bara vidare inlogg till ovanliggande switch. Notera att ovanliggande switch måste ha NPIV enableat. Nested NPV är inte möjligt. Notera att "feature npv" kräver en write erase och reload.

feature fcoe-npv
feature npv

Ovanliggande switch

feature npiv