Cisco Nexus

From HackerNet
Revision as of 11:36, 20 February 2018 by Zunken (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Cisco Nexus switchar är designade för datacenter. De kör NX-OS som bygger på en nedbantad variant av Linux 2.6 kernel. De har stöd för FabricPath och vPC och de går att konfigurera med CLI (SSH/console) eller XML baserat på NETCONF. För virtuell instans se Nexus VDC och för virtuell switch se Nexus 1000V.

Konfiguration

hostname Nexus-01
service password-encryption
no ip domain-lookup
user admin password bigdog role vdc-admin

Management

interface mgmt0
 ip address 10.0.0.10/24

vrf context management
 ip route 0.0.0.0/0 10.0.0.1 

Tidszon

clock timezone CET 1 0 
clock summer-time CEST 5 Sunday March 02:00 5 Sunday October 02:00 60

Slå på features görs efter behov.

feature fex
feature lacp
feature vpc

Global

system default switchport shutdown
port-channel load-balance ethernet source-dest-port

Jumbo frames Nexus 5k
Vill man vara någorlunda granulär kan man köra jumbo frames per vlan. Show interface visar inte rätt eftersom Nexus 5k inte har stöd för per interface MTU utan man får använda show queuing.

policy-map type network-qos JUMBO-MTU
 class type network-qos class-default
  mtu 9216
system qos
 service-policy type network-qos JUMBO-MTU

show queuing interface e1/1

Slå på loggmeddelanden i SSH terminal

terminal monitor

Show

show module
show system resources
show cli history unformatted

Alias, exempel

cli alias name wr copy running-config startup-config
cli alias name diff show running diff
cli alias name changeto switchto vdc

NX-OS har en on-device log file med de exec level configuration commands som körts.

show accounting log

Sätt switchen i maintenance mode.

system mode maintenance [dont-generate-profile] 
show system mode
show config-profile

Licens

license grace-period

show license brief
show license usage
show license host-id

Integrated IDS

hardware ip verify

CoPP

control-plane 
 service-policy input copp-system-policy-scaled-l2

FIPS

fips mode enable
show fips status

Adjacency Manager
Nexus adjacency manager finns på den aktiva supervisorn och håller adjacency information för olika protokoll inklusive ARP, NDP och static mappings. Adjacency Manager populerar t.ex. IPv4 RIB:en med routes lärda från ARP. Dessa är host-routes och har Administrative Distance 250, detta går dock att ställa om.

ip adjacency route distance 250
ipv6 adjacency route distance 250

Fabric Extender

FEXar är remote linjekort man sprider ut för att få fördelar från både ToR-kabeldragning och EoR-management. FEXar har INTE stöd för:

  • STP, (BPDUGuard enabled by default)
  • VTP
  • QinQ
  • CDP, (Upplänkar undantag)

Supported Topologies
Man kan koppla in FEXar single homed eller dual homed beroende på om det som ska ansluta till FEXarna ska vara single eller dual homed.

Cisco Nexus FEX.PNG


Konfiguration
Notera att dual-homed FEXes måste ha identisk konfiguration, dvs Nexus-switcharna ska ha matchande FEX-relaterad konfig. Detta kan antingen göras manuellt eller med en configuration synchronization service som finns inbyggd i NX-OS. Config sync kan dock ställa till med konstiga fel så fördelaktigt görs detta med något externt automationsverktyg.

Do not power on the FEX until all cabling and uplink port provisioning on the uplinked Nexus has been completed.

Single homed FEX

fex 101
 pinning max-links 1
 description "FEX101"

interface port-channel101
 description FEX101
 switchport mode fex-fabric
 fex associate 101

interface Ethernet1/1
 description FEX101, Uplink 1
 switchport mode fex-fabric
 fex associate 101
 channel-group 101
 no shutdown

interface Ethernet1/2
 description FEX101, Uplink 2
 switchport mode fex-fabric
 fex associate 101
 channel-group 101
 no shutdown

Dual homed FEX

fex 111
 pinning max-links 1
 description "FEX111"

slot 111
 provision model N2K-C2248TP-E-1GE

interface port-channel111
 description FEX111 
 switchport mode fex-fabric
 fex associate 111
 vpc 111

interface Ethernet1/1
 description FEX111, Uplink 1
 switchport mode fex-fabric
 fex associate 111
 channel-group 111
 no shutdown

interface Ethernet1/2
 description FEX111, Uplink 3
 switchport mode fex-fabric
 fex associate 111
 channel-group 111
 no shutdown

Verify

show fex detail
show interface fex-fabric

Port Profiles

En port profile används för att skapa en mall med fördefinierad konfiguration för portar. Istället för att manuellt kopiera befintlig portkonfiguration till en ny port kan istället profilen appliceras på porten för en färdig och enhetlig konfiguration.

Skapa port-profile

port-profile ACCESS
 switchport
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree port type edge
 spanning-tree bpdufilter enable
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
 state enabled

Applicera port-profile, kan t.ex. appliceras under port-channel eller ethernet-interface.

interface ethernet 1/1
 inherit port-profile ACCESS

Verifiering

show run int ethernet 1/1
show port-profile

Checkpoint

Nexusswitchar har en inbyggd funktion för Configuration Roll Back. Checkpoint-featuren låter admins spara konfigurationssnapshots. Sedan kan man rollbacka när man behöver.

Skapa checkpoint

checkpoint

Show checkpoints

show checkpoint summary

Diff

show diff rollback-patch checkpoint user-checkpoint-1 running-config

Rollback

rollback running-config checkpoint user-checkpoint-1

Delete

clear checkpoint database

Portmode

I nexus 93180LC samt YC så kan man ställa olika portmodes. I LC modellen så kan du sätta 18x100g isället för 4x100g+28x40g, du kan också köra 6x100g+24x40g.

För att ställa in 18x100g så skriver du

hardware profile portmode 18x100g 

För 6x100g+24x40g skriver du

hardware profile portmode 6x100g+24x40g

För 4x100g+28x40g skriver du

hardware profile portmode 4x100g+28x40g

Du måste sedan spara configen och starta om switchen för att detta skall börja gälla.