Cisco PCE

From HackerNet
Revision as of 08:02, 4 September 2019 by Helikopter (talk | contribs) (Created page with "Tanken med Path Computation Element är att en enskild entitet har visibilitet över och håller koll på LSPer i en hel domän oavsett antal areor och IGPer. Detta gör att m...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tanken med Path Computation Element är att en enskild entitet har visibilitet över och håller koll på LSPer i en hel domän oavsett antal areor och IGPer. Detta gör att man kan få fungerande TE både inter-area och inter-AS. PCE består av Traffic Engineering Database (TED) och Path Computation Client (PCC).

SR-PCE är en IOS-XR multi-domain stateful SR Path Computation Element (PCE) som kan köras både virtuellt och fysiskt (kallas då XR Transport Controller). XTC kan prata ISIS, OSPF och BGP-LS för att få topologi-information ifrån flera domäner. SR-PCE är SR-optimerat och kan updatera SRTE-policys allt eftersom. Man deployar det likt RR. Se även Segment Routing.

Konfiguration

BGP-LS på P/PE

router isis 1
 distribute link-state
 address-family ipv4 unicast

router bgp 100
 neighbor 11.11.11.11
 remote-as 100
 update-source Loopback0
 address-family link-state link-state

show bgp link-state link-state summary

XTC

pce
 address ipv4 11.11.11.11  #own loopback

show pce ipv4 peer

PCC på P/PE

segment-routing
 traffic-eng
 maximum-sid-depth 5
 pcc
  source-address ipv4 1.1.1.1  #own loopback
  pce address ipv4 11.11.11.11 #XTC
  !
  report-all

show segment-routing traffic-eng pcc ipv4 peer brief

Förutom vanlig IGP link metric information kan PCE även lära sig prefix SID och adjacency SID för alla länkar. Detta gör att PCE kan göra path computation baserat på IOS-XR's CSPF-algoritmer.

show pce ipv4 topology summary