Difference between revisions of "Cisco Security"

From HackerNet
Jump to: navigation, search
m
Line 105: Line 105:
  
 
===Radius===
 
===Radius===
Använder UDP 1645-1646 eller 1812-1813, accounting är separat från authentication och authorization. Endast lösenord är krypterat.  
+
Cisco IOS RADIUS använder AV pairs, UDP port 1645-1646 eller 1812-1813, accounting är separat från authentication och authorization. Endast lösenord är krypterat.  
  radius-server host 10.0.0.10 auth-port 1812 acct-port 1813 key RadiusKey
+
 
 +
  radius server ISE1
 +
  address ipv4 10.0.0.30 auth-port 1812 acct-port 1813
 +
  key 7 01300F175804575D72
 
   
 
   
  aaa authentication login default group radius local
+
aaa group server radius ISE-GROUP
 +
  server name ISE1
 +
  server name ISE2
 +
  ip vrf forwarding mgmt
 +
  ip radius source-interface Vlan100
 +
  retransmit 2
 +
  timeout 4
 +
  deadtime 1
 +
 +
  aaa authentication login VTY-LINES group ISE-GROUP local
 +
aaa authorization exec default group radius local
  
 
Verify
 
Verify

Revision as of 14:26, 13 June 2019

Cisco IOS har stöd för många säkerhetsmekanismer och protokoll. Se även L2 Security, L3 Security, DMVPN och Cisco IPsec.

Device Security

Login enhancements

login block-for [seconds] attempts [attempts] within [seconds]
login on-failure log every 3

show login
show login failures

Lägg till undantag

ip access-list standard TRUSTED_HOSTS
 permit host 10.0.0.10
login quiet-mode access-class TRUSTED_HOSTS

Default genereras det ett syslog-meddelande om det görs 8 misslyckade inloggningsförsök inom en minut. Detta tröskelvärde går att konfigurera.

security authentication failure rate 8 log 

Password recovery är på default men går att stänga av.

no service password-recovery

SSH

ip ssh version 2
crypto key generate rsa modulus 2048

line vty 0 15
 transport input ssh

Verify

show ssh
show ip ssh
show users

Public key SSH authentication
Ens SSH-nyckel får inte plats på en rad utan man får lägga in det på flera rader och avsluta med exit.

ip ssh pubkey-chain
 username cisco
  key-string
   AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDLf...
   VPrV/fn35p1xq5Pc7b2oTxhe2sPEssVM7...
   exit

Enable key based authentication only. Ordning på authentication methods är default: publickey, keyboard-interactive, password.

ip ssh server algorithm authentication publickey

Control Plane

Det är viktigt att skydda CPU i sina enheter, man kan styra accessen (Control-Plane Policing) och man kan överbelastningsskydda (Control-Plane Protection). CoPP skyddar route processor genom att behandla det som en separat enhet med eget ingress interface. Man kan styra trafik till control plane med hjälp av ACL:er och QoS-filter.

class-map match-all COPP-IN-IP
 match protocol ip

policy-map COPP-INBOUND
 class COPP-IN-IP
  police rate 10 pps conform-action transmit  exceed-action drop 

control-plane
 service-policy input COPP-INBOUND

show policy-map control-plane

Management Plane Protection

control-plane host
 management-interface GigabitEthernet 0/1 allow ssh https

show management-interface

AutoSecure
AutoSecure finns i två modes, Interactive och Noninteractive där det senare "Automatically executes the recommended Cisco default settings" vilket bland annat stänger av ICMP redirects, unreachables och Proxy-ARP på alla interface.

auto-secure no-interact
show auto secure config

AAA

AAA authentication på IOS kan konfigureras att använda upp till fyra olika metoder för autentisering. Enheten kommer att använda metoderna i ordning och det är endast vid error som nästa metod används, detta gör att man kan ha fallbacks. aaa new-model gör att lokala usernames och passwords på enheten används vid avsaknad av andra AAA statements.

aaa new-model
aaa authentication username-prompt "Enter Username:"
aaa authentication password-prompt "Enter Password:"

aaa authentication enable default group tacacs+ enable
aaa authentication login default group tacacs+ local

Debug

debug aaa authentication

Fallback user account ifall AAA-server är unreachable

username fallback privilege 15 secret SECRETS

Max failed attempts to lock the user

aaa local authentication attempts max-fail 10
show aaa local user lockout
clear aaa local user locked

TACACS

TACACS+ är Ciscoproperitärt och all trafik är krypterad. Tacacs kommunicerar på TCP port 49.

aaa group server tacacs+ 
 server-private 10.0.0.20 key 7 078905478...
 server-private 10.0.0.21 key 7 134272319...
 ip vrf forwarding Mgmt
 ip tacacs source-interface gi0

aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authorization exec default group tacacs+ if-authenticated

Verify

test aaa group tacacs+ USER SECRET123 new-code
show tacacs

Radius

Cisco IOS RADIUS använder AV pairs, UDP port 1645-1646 eller 1812-1813, accounting är separat från authentication och authorization. Endast lösenord är krypterat.

radius server ISE1
 address ipv4 10.0.0.30 auth-port 1812 acct-port 1813
 key 7 01300F175804575D72

aaa group server radius ISE-GROUP
 server name ISE1
 server name ISE2
 ip vrf forwarding mgmt
 ip radius source-interface Vlan100
 retransmit 2
 timeout 4
 deadtime 1

aaa authentication login VTY-LINES group ISE-GROUP local
aaa authorization exec default group radius local

Verify

test aaa group radius USER SECRET123 new-code
show radius

IPS

IOS kan sättas upp som ett Intrusion Prevention System.

mkdir ips
ip ips config location flash:/ips
ip ips name IPS

show ip ips config