Cisco UDLD

From HackerNet
Revision as of 18:50, 13 November 2016 by Helikopter (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

UDLD är en echo-mekanism på lager 2 som gör att enheter som är anslutna via fiberoptiska eller partvinnade Ethernet-kablar kan övervaka det fysiska välmåendet av interface och kablar för att kunna upptäcka när en enkelriktad länk existerar. UDLD-meddelanden skickas var 7:e sekund på koppar och var 15:e sekund på fiber, med destination 01:00:0C:CC:CC:CC. Meddelandet innehåller switch-id, port-id och Timeout Echo Value som tillsammans bildar originator samt en lista på switch/port-par som hörts på segmentet. Om det kommer ett UDLD-meddelande där switchen själv inte finns med betyder det att andra sidan inte hör switchen och man kan utgå ifrån unidirectional link. Kommer det in UDLD med sig själv som originator betyder det self-looped port. Om något av detta händer blir interfacet error disabled (oavsett mode). UDLD är good guy protocol som används i kombination med STP/MST. Kör UDLD, det kostar gratis.

UDLD-paket:

Cisco UDLD.png

Normal vs Aggressive mode

Vad som ska hände när det slutar komma in UDLD-meddelanden beror på vilket mode UDLD är konfigurerat i. I Normal mode försöker switchen aktivt återuppta grannskap genom att skicka 8 UDLD frames, sedan händer ingenting och porten förblir up. Med Aggressive mode försöker switchen att återuppta grannskap genom att skicka 8 UDLD frames men om det inte lyckas blir porten error disable. I Aggressive mode blir ett interface endast error disable om länken går “Bidirectional” -> “Unidirectional”, dvs den måste först ha varit uppe och haft fungerande grannskap.

Normal och Aggressive mode är kompatibelt med varandra eftersom det endast handlar om lokalt beteende vid avsaknad av UDLD-meddelanden.

Konfiguration

Global, gäller fiberportar

udld enable|aggressive

Per interface, gäller oavsett media

interface gi0/20
 udld port [aggressive]

Verify

show udld
show udld neighbors

Restore alla interface som är error-disabled pga link failure.

udld reset

Auto Recovery

errdisable recovery cause udld
show errdisable recovery