Cisco Wireless

From HackerNet
Revision as of 11:24, 30 November 2017 by Zunken (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

WLC Discovery

 1. Broadcast
 2. DNS
 3. DHCP option 43
 4. Hardcoded
 5. Previous WLC

IP helper

ip forward-protocol udp 5246
ip helper [WLC-IP]

AP Join Troubleshooting

 1. Layer 3 connectivity (ping)
 2. AP Policy
 3. Controller time in relation to AP cert
 4. regulatory domain
 5. license limit
 6. AP model not supported on WLC version
 7. Mesh APs - AP Auth
 8. no AP Manager

Tips N Trix

Om accesspunkt inte kopplar upp sig via DHCP eller dns så måste man hårdkoda WLCn då det är en bugg i den firmwaren som skickas med men uppgraderas när den får kontakt med WLC

"Capwap AP controller IP address x.x.x.x" Där x.x.x.x är IP adressen på din WLC

Om du har en MESH ap så måste du lägga till en exception i WLCn för den skall koppla upp sig. Tex 1532E

Security->AAA->AP policys där under lägger du in macadressen på APn sen får man gå in på den under Monitor-> Detail all APs-> sen den valda APn och byta från Bridge mode till Local så fungerar den som en vanlig 
accesspunkt igen. Där under kan du också byta namn på den.

Om du vill Byta aktiv WLC i ett HA cluster använder du kommandot:

Redundancy force-switchover

Lägg till radius server (webgui)

Logga in på WLC sen Security->AAA->Radius->Authentication där fyller du i IP adressen till din radius server samt den PREshared key du använder dig av.

Se hur redundansen ser ut på enheten

show redundancy summary