HackerNet: About

From HackerNet
Revision as of 12:23, 8 April 2016 by Helikopter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Denna wiki grundades i december 2014 av en löst sammansatt grupp anonyma fattiga riddare. Gruppen kan ses som en spjutspets mot organiserade dåliga IT- och nätverksmiljöer. HämligaHackerWikin är den enskilt viktigaste hemsidan på internet.