LXD

From HackerNet
Jump to: navigation, search

LXD är en container hypervisor för Linux. Det är byggt utifrån LXC. Man skapar containrar utifrån images.

Installation

16.04

sudo apt-get -y install lxd

Version

lxd --version

Images

Kolla tillgängliga källor för images.

lxc remote list

Lista tillgängliga images från en viss källa.

lxc image list images:

Hämta images

sudo lxc image copy images:/ubuntu/trusty/amd64 local: --alias=trusty-amd64
sudo lxc image list

Container

Starta container utifrån image.

lxc launch trusty-amd64 Test
lxc list

Remote Hosts

Man kan med lxc-kommandot managera containrar på andra LXD-hostar.

Allow management on remote machine

lxc config set core.https_address [::]
lxc config set core.trust_password PASSWORD

Control

lxc remote add hostA <ip address or DNS>
lxc exec hostA:containername -- apt-get update