Difference between revisions of "Linux"

From HackerNet
Jump to: navigation, search
Tag: visualeditor
Tag: visualeditor
Line 1: Line 1:
  
'''Linux''' eller '''GNU/Linux''' är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara.  
+
'''Linux''' är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara.
  
 
=Tools=
 
=Tools=

Revision as of 21:41, 23 July 2015

Linux är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara.

Tools

Distar

Tips'n'trix

Ta reda på publik IP

curl ifconfig.me

Testa hårdvaruaccelerering

openssl speed -evp AES256

Speedtest

wget -O speedtest-cli https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod +x speedtest-cli
./speedtest-cli --simple

Lista filer efter storlek

for i in T G M K; do du -hsx * | grep "[0-9]$i\b" | sort -nr; done 2>/dev/null

Restricted Shell

useradd[mod] -s /usr/sbin/scponly user1

Process Run Time

ps -p PID -o etime=

Skydda mot SYN flood

ss -a | grep SYN-RECV | awk '{print $4}' | awk -F":" '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n
sudo netstat -antp | grep SYN_RECV|awk '{print $4}'|sort|uniq -c | sort -n

Parallellpinga IP-adresser från fil

echo $(cat iplist.txt) | xargs -n 1 -P0 ping -w 1 -c 1

Kolla vilken tjänst som vanligtvis ligger på vilken port, t.ex.

cat /etc/services | grep mysql

Kör en fs-check vid nästa uppstart

touch /forcefsck

Kolla distinfo

lsb_release -a
eller
cat /etc/*release

Titta på senaste uppstart grafiskt

systemd-analyze plot > plot.svg

Kolla vad ett kommando ställer för frågor när det körs. Väldigt användbart vid felsökning.

strace <kommando>

Kör ett kommando tex 1 gång i sekunden. (Default 2 sekunder)

watch -n 1 date

Intervjufrågor

Ska du på arbetsintervju för ett linuxjobb? Prepare your anus!

 1. Vad är det för skillnad på en vanlig fil och ett directory?
 2. Vad är en i-node?
 3. Vad är det för skillnad på hard och soft links? Vad händer om man tar bort källan för länken?
 4. Vad är en process och vad består den logiskt av?
 5. Vad är det för skillnad på mtab och fstab?
 6. Vad gör rm-kommandot? (utan växlar)
 7. Vad är det för skillnad på kill och kill -9?
 8. Villka process states finns det?
 9. Vad är det för skillnad på process och thread?
 10. Vad är en Socket?
 11. Vad är Huge Pages och vad används de till?
 12. Hur frigör man cacheat minne utan att reboota systemet?
 13. Vad är det för skillnad på chmod och setfacl?
 14. Vad är Memory Overcommit?
 15. Vad är system load average som visas av uptime-kommandot?
 16. Vad finns det för för- och nackdelar med kernel kontra user space?
 17. Vad är runlevel?
 18. Vad är det för skillnad på TTY och PTS?
 19. Du är fast på en öde ö och får bara använda ett enda kommando, vilket väljer du?

Svar

Kommer inom sinom tid, har du svar bidra gärna