Difference between revisions of "Oxidized"

From HackerNet
Jump to: navigation, search
m
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[https://github.com/ytti/oxidized Oxidized] är ett backup tool för nätverk devices. Alltså en ersättare till [[Rancid]].
+
[https://github.com/ytti/oxidized Oxidized] är ett backup tool för nätverk devices. Alltså en ersättare till [[Rancid]]. Oxidized bygger också på perl men är lite mer modernare än Rancid.
 +
Oxidized har ett eget webinterface med REST API stöd för att kunna söka, diffa och visa config.
 +
Medans [[Rancid]] enbart kan använda en csv fil som source vad den ska backupa kan Oxidized även använda samma sorts fil, en SQL databas eller en websida med JSON tex [[LibreNMS]] API.
  
===Supportade OS===
+
=Supportade OS=
 
* A0 Networks
 
* A0 Networks
 
** ACOS
 
** ACOS
Line 80: Line 82:
 
** ZyNOS
 
** ZyNOS
  
==Installation==
+
=Installation=
 +
''requires Ruby version >= 2.0''
 +
<ul class="nav nav-tabs">
 +
  <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#tab1|CentOS 7</btn></li>
 +
  <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab2|Ubuntu 16.04</btn></li>
 +
</ul>
 +
 
 +
<div class="tab-content">
 +
  <div id="tab1" class="tab-pane fade in active">
 +
Skapa Oxidized användaren
 +
useradd -d /opt/oxidized oxidized
 +
Installera EPEL och SCL
 +
yum install epel-release centos-release-scl-rh centos-release-scl
 +
Installera Ruby samt extra paket för att kompilera Oxidized.
 +
yum install make cmake which sqlite-devel openssl-devel libssh2-devel gcc libicu-devel gcc-c++ rh-ruby26-ruby-devel rh-ruby26-ruby git
 +
Installera Oxidized
 +
scl enable rh-ruby26 bash
 +
gem install oxidized
 +
gem install oxidized-script oxidized-web
 +
Skapa en systemd fil åt Oxidized.
 +
<div class="panel-group" id="accordion">
 +
<accordion parent="accordion" heading="/etc/systemd/system/oxidized.service">
 +
<syntaxhighlight>
 +
#For debian 8 put it in /lib/systemd/system/
 +
#To set OXIDIZED_HOME instead of the default:
 +
# ~${oxidized_user}/.config/oxidized in debian 8, then uncomment
 +
#(and modify as required) the "Environment" variable below so
 +
#systemd sets the correct environment. Tested only on Debian 8.8.
 +
#YMMV otherwise.
 +
#
 +
#For RHEL / CentOS 7 put it in /etc/systemd/system/
 +
#and call it with systemctl start oxidized.service
 +
 +
[Unit]
 +
Description=Oxidized - Network Device Configuration Backup Tool
 +
After=network-online.target multi-user.target
 +
Wants=network-online.target
 +
 +
[Service]
 +
ExecStart=/bin/scl enable rh-ruby26 /opt/rh/rh-ruby26/root/usr/local/bin/oxidized
 +
User=oxidized
 +
KillSignal=SIGKILL
 +
Restart=always
 +
RestartSec=20
 +
#Environment="OXIDIZED_HOME=/etc/oxidized"
 +
 +
[Install]
 +
WantedBy=multi-user.target
 +
</syntaxhighlight>
 +
</accordion>
 +
</div>
 +
  </div>
 +
  <div id="tab2" class="tab-pane fade">
 
  sudo add-apt-repository universe
 
  sudo add-apt-repository universe
 
  sudo apt-get -y install ruby ruby-dev libsqlite3-dev libssl-dev pkg-config cmake libssh2-1-dev libicu-dev zlib1g-dev g++
 
  sudo apt-get -y install ruby ruby-dev libsqlite3-dev libssl-dev pkg-config cmake libssh2-1-dev libicu-dev zlib1g-dev g++
 
  sudo gem install oxidized
 
  sudo gem install oxidized
 
  sudo gem install oxidized-script oxidized-web
 
  sudo gem install oxidized-script oxidized-web
''requires Ruby version >= 2.0''
+
 
 +
  </div>
 +
</div>
  
 
=Konfiguration=
 
=Konfiguration=
Line 170: Line 226:
  
 
==Service==
 
==Service==
Skapa en service med hjälp av [[Systemd]].
+
Skapa en service med hjälp av [[Systemd]]. Om du installera Oxidized enligt denna guiden för CentOS använd isåfall systemd filen som angetts där.  
 
  sudo cat <<'__EOF__'>> /lib/systemd/system/oxidized.service
 
  sudo cat <<'__EOF__'>> /lib/systemd/system/oxidized.service
 
  [Unit]
 
  [Unit]

Revision as of 20:21, 4 November 2019

Oxidized är ett backup tool för nätverk devices. Alltså en ersättare till Rancid. Oxidized bygger också på perl men är lite mer modernare än Rancid. Oxidized har ett eget webinterface med REST API stöd för att kunna söka, diffa och visa config. Medans Rancid enbart kan använda en csv fil som source vad den ska backupa kan Oxidized även använda samma sorts fil, en SQL databas eller en websida med JSON tex LibreNMS API.

Supportade OS

 • A0 Networks
  • ACOS
 • Alcatel-Lucent
  • AOS
  • AOS7
  • ISAM
  • TiMOS
  • Wireless
 • Arista
  • EOS
 • Arris
  • C4CMTS
 • Aruba
  • AOSW
 • Brocade
  • FabricOS
  • Ironware
  • NOS (Network Operating System)
  • Vyatta
 • Ciena
  • SOAS
 • Cisco
  • AireOS
  • ASA
  • IOS
  • IOSXR
  • NXOS
  • SMB (Nikola series)
 • Citrix
  • NetScaler (Virtual Applicance)
 • Cumulus
  • Linux
 • DataCom
  • DmSwitch 3000
 • DELL
  • PowerConnect
  • AOSW
 • Ericsson/Redback
  • IPOS (former SEOS)
 • Extreme Networks
  • XOS
  • WM
 • F5
  • TMOS
 • Force0
  • DNOS
  • FTOS
 • FortiGate
  • FortiOS
 • HP
  • Comware (HP A-series, H3C, 3Com)
  • Procurve
 • Huawei
  • VRP
 • Juniper
  • JunOS
  • ScreenOS (Netscreen)
 • Mikrotik
  • RouterOS
 • Motorola
  • RFS
 • MRV
  • MasterOS
 • Netonix
  • WISP Switch (As Netonix)
 • Opengear
  • Opengear
 • Palo Alto
  • PANOS
 • Supermicro
  • Supermicro
 • Ubiquiti
  • AirOS
  • Edgeos
  • EdgeSwitch
 • Zyxel
  • ZyNOS

Installation

requires Ruby version >= 2.0

Skapa Oxidized användaren

useradd -d /opt/oxidized oxidized

Installera EPEL och SCL

yum install epel-release centos-release-scl-rh centos-release-scl

Installera Ruby samt extra paket för att kompilera Oxidized.

yum install make cmake which sqlite-devel openssl-devel libssh2-devel gcc libicu-devel gcc-c++ rh-ruby26-ruby-devel rh-ruby26-ruby git

Installera Oxidized

scl enable rh-ruby26 bash
gem install oxidized
gem install oxidized-script oxidized-web

Skapa en systemd fil åt Oxidized.

#For debian 8 put it in /lib/systemd/system/
#To set OXIDIZED_HOME instead of the default:
# ~${oxidized_user}/.config/oxidized in debian 8, then uncomment
#(and modify as required) the "Environment" variable below so
#systemd sets the correct environment. Tested only on Debian 8.8.
#YMMV otherwise.
#
#For RHEL / CentOS 7 put it in /etc/systemd/system/
#and call it with systemctl start oxidized.service
 
[Unit]
Description=Oxidized - Network Device Configuration Backup Tool
After=network-online.target multi-user.target
Wants=network-online.target
 
[Service]
ExecStart=/bin/scl enable rh-ruby26 /opt/rh/rh-ruby26/root/usr/local/bin/oxidized
User=oxidized
KillSignal=SIGKILL
Restart=always
RestartSec=20
#Environment="OXIDIZED_HOME=/etc/oxidized"
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo add-apt-repository universe
sudo apt-get -y install ruby ruby-dev libsqlite3-dev libssl-dev pkg-config cmake libssh2-1-dev libicu-dev zlib1g-dev g++
sudo gem install oxidized
sudo gem install oxidized-script oxidized-web

Konfiguration

Konfigurationen är på YAML-format. Default-konf finns i: /etc/oxidized/config och sedan används~/.config/oxidized/config

För att initiera oxidized i ditt home directory kör:

mkdir -p ~/.config/oxidized
oxidized
nano ~/.config/oxidized/config

Man kan ändra var man vill att oxidized ska lägga sig genom att ändra environment variable

OXIDIZED_HOME=/etc/oxidized

Logging

log: "/home/$USER/.config/oxidized/oxidized.log"

Input

Input hämtar konfiguration från enheterna.

input:
 default: ssh, telnet
 debug: false
 ssh:
  secure: false

Source

Source läser vilka enheter som ska konfigbackas. Oxidized har stöd för CSV, SQLite och HTTP som source backends.

CSV backend läser vilka enheter som det ska tas backup på från en rancid-kompatibel fil.

source:
 default: csv
 csv:
  file: "/home/$USER/.config/oxidized/router.db"
  delimiter: !ruby/regexp /:/
  map:
   name: 0
   model: 1
   username: 2
   password: 3
  vars_map:
   enable: 4

router.db
Format: 0:1:2:3:4

router01.example.com:ios:user:pw:enablepw
172.20.0.1:ios:user:pw:enablepw

Output

Output lagrar konfigurationen. Man måste köra git för att få versionshantering på konfig-filerna.

output:
 default: file
 file:
  directory: "/home/$USER/.config/oxidized/configs"

GIT

output:
 default: git
 git:
   user: Oxidized
   email: oxidized@example.com
   repo: "/home/$USER/.config/oxidized/oxidized.git"

Exceptions
Man kan lägga in egna undantag för rader som ej borde vara med i konfigen, t.ex. rader med tidsstämplar som ändras ofta.

Exempel IOS, edit /var/lib/gems/2.3.0/gems/oxidized-0.21.0/lib/oxidized/model/ios.rb

 cmd 'show running-config' do |cfg|
  cfg = cfg.each_line.to_a[3..-1]
  cfg = cfg.reject { |line| line.match /^ntp clock-period / }.join
  cfg.gsub! /^Current configuration : [^\n]*\n/, ''
  cfg.gsub! /^! Last configuration change at [^\n]*\n/, ''
  cfg.gsub! /^! NVRAM config last updated at [^\n]*\n/, ''
  cfg.gsub! /^\ tunnel\ mpls\ traffic-eng\ bandwidth[^\n]*\n*(
         (?:\ [^\n]*\n*)*
         tunnel\ mpls\ traffic-eng\ auto-bw)/mx, '\1'
  cfg
 end

Execute

För att starta oxidized och ta en första backup

oxidized

RESTful web API

rest: <IP>:8888

Service

Skapa en service med hjälp av Systemd. Om du installera Oxidized enligt denna guiden för CentOS använd isåfall systemd filen som angetts där.

sudo cat <<'__EOF__'>> /lib/systemd/system/oxidized.service
[Unit]
Description=Oxidized - Network Device Configuration Backup Tool

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/oxidized
User=oxidized

[Install]
WantedBy=multi-user.target
__EOF__
sudo systemctl enable oxidized
sudo systemctl start oxidized
sudo systemctl status oxidized