Standard vSwitch

From HackerNet
Revision as of 19:22, 22 October 2018 by Kessemess (talk | contribs) (Created page with "En vSwitch är som namnet antyder en virtuell switch, till vilken virtuella maskiner ansluter sina virtuella nätverkskort (vNIC). Till en vSwitch kopplas ett eller flera fysi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

En vSwitch är som namnet antyder en virtuell switch, till vilken virtuella maskiner ansluter sina virtuella nätverkskort (vNIC). Till en vSwitch kopplas ett eller flera fysiska NIC:ar (pNIC) från ESXI-hosten som används som upplänk(ar).

Port Groups

Port Groups används för att gruppera och/eller separera virtuella maskiner nätverksmässigt, t ex Test och Produktion. Portgrupperna kan tilldelas olika, eller samma VLAN, dock måste de ha ett unikt namn.
En portgrupp kan konfigureras med tre olika VLAN Tagging Modes:
External Switch Tagging (EST), endast otaggad trafik forwarderas, VLAN ID 0 används.
Virtual Switch Tagging (VST), vSwitchen taggar trafik, VLAN ID 1-4094 används.
Virtual Guest Tagging (VGT), det är upp till VM:en att sköta VLAN-taggningen, VLAN ID 4096 används.

Network Security Policies

I en vSwitch kan en Security Policy konfigureras, de tre inställningar som kan ändras är:
Promiscuous Mode - Promiscuous mode tillåter (vid Accept) att medlemmar i portgruppen tar emot samtliga frames som traverserar den virtuella switchen, eller för det VLAN som specificerats i portgruppen.
MAC Address Changes - Tillåter/förbjuder VM:en att byta MAC-adress inifrån gäst-OS:et. Om policyn är inställd på Reject, stängs den virtuella switchporten om ett MAC-adressbyte registreras. Porten avblockeras då MAC-adressen ändras tillbaka till "Initial address".
Forged Transmits - Om Forged Transmits är satt till Reject kommer ESXi-hosten att inspektera L2-headern på varje paket som skickas från VM:arna i portgruppen/vSwitch:en. MAC-adressen i headern kommer att jämföras med "Effective address" (adressen som gäst-OS:et tilldelat sin adapter, oftast samma som Initial address), matchar inte source-adressen i L2-headern kommer paketet att droppas.

Per default är endast Promiscuous Mode inställt på Reject i en Standard vSwitch. I en DvSwitch däremot är samtliga inställda på Reject från början.