VMware Vsphere Client

From HackerNet
Revision as of 16:44, 12 August 2015 by Zunken (talk | contribs) (Created page with "VSphere Client kan användas för att managera ESXi Hosts samt Vcenter men har inte alla funktioner till Vcenter som finns i WebGuit. == Installation == Vsphere client finns...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

VSphere Client kan användas för att managera ESXi Hosts samt Vcenter men har inte alla funktioner till Vcenter som finns i WebGuit.

Installation

Vsphere client finns att ladda ner via din ESXi Host eller Vcenter och är bara att klicka next på genom hela.

Kända Fel

Fel som kan uppstå med vsphere client.

Länkplats C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher (windows 10 Pro x64)
  - Redigera fil VpxClient.exe.config och lägg till :
     <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
       <supportedRuntime version="v4.0"/>
     </startup>