Difference between revisions of "Cacti"

From HackerNet
Jump to: navigation, search
(-i)
Tag: visualeditor
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Guider]]
 
==Cacti==
 
==Cacti==
 
Installation Ubuntu 14.04
 
Installation Ubuntu 14.04

Revision as of 11:51, 5 June 2015

Cacti

Installation Ubuntu 14.04

Börja med vår: up and running like pro instant pro guide [länk]

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get -y install snmpd snmp mysql-server apache2 libapache2-mod-php5 php5-mysql php5-cli php5-snmp php5-gd ntp
sudo apt-get -y install cacti

“libphp-adodb” = “Ok”. “Configuring Cacti” = “Apache2” “Configuring cacti” = dbconfig-common MySQL = lösenordet du skapa tidigare

Logga in på webbgränsnittet http://[serverip]/cacti admin/admin

1 minute polling

OBS "Fix the RRA settings first, because this is the one thing you must get right from the start. Once you start collecting data with bad RRA settings, it is extremely difficult to correct it. And by “extremely difficult”, I mean “just throw it away and start over”."

http://www.tolaris.com/2013/07/09/cacti-and-1-minute-polling/

Tänk på både in och out under stycket: Adjust “Step” and “Heartbeat” on all Data Source templates

VM-snapshots är din vän.

Weathermap

En av de absolut coolaste grejerna med cacti är en plugin som heter weathermap. Den senaste versionen av weathermap är från Apr 10, 2013, var beredd på att nästan hälften av knapparna i det grafiska gränssnittet inte fungerar som det ska.

Exempel

Download and unzip php-weathermap-latest.zip

wget http://network-weathermap.com/files/php-weathermap-0.97c.zip
sudo apt-get install unzip
unzip php-weathermap-0.97c.zip
sudo mv weathermap /usr/share/cacti/site/plugins
sudo sed -i '63i$plugins = array();' /usr/share/cacti/site/include/config.php
sudo sed -i '64i$plugins[] = 'weathermap';' /usr/share/cacti/site/include/config.php
sudo sed -i -r 's/ENABLED=false/ENABLED=true/g' /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/editor.php
sudo touch /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/configs/wmap.conf
sudo chown www-data /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/{output,configs}
sudo chown www-data /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/configs/wmap.conf

Nästa steg görs i det grafiska gränssnittet. Först ska "wmap" enableas sedan görs resten i Weathermap GUI Editor.

Backgrundsblder laddas upp till /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/images/ och kan sedan väljas i editorn.

Visningssida för Weathermap

Detta är ett exempel på en simpel visningssida för den nyskapade Weathermap:n Med lite html-kunskaper och fantasi går detta att utveckla väldigt mycket.

sudo ln -s /usr/share/cacti/site/plugin/weathermap/output /var/www/html/
sudo dd of=/var/www/html/index.html << EOF
<html>
<head>
<title>Internet Load Map</title>
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="60">
</head>
<body bgcolor="#000000">

</body>
</html>
EOF
sudo sed -i "s/12345/$(find /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/output/ -name "*.thumb.png" -exec basename \{} .thumb.png \;)/g" /var/www/html/index.html