HackerNet: About

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Denna wiki grundades i december 2014 av en löst sammansatt grupp anonyma fattiga riddare. Gruppen kan ses som en spjutspets mot organiserade dåliga IT- och nätverksmiljöer. HämligaHackerWikin är den enskilt viktigaste hemsidan på internet.