Keepalived

From HackerNet
Revision as of 15:47, 11 February 2020 by Bat (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

BFD vrrp lvs

misc_dynamic

Misc_dynamic på en misc_check låter dig sätta vikten mot din realserver dynamiskt baserat på exitkoden från ditt script.

Exitkod 0 är success (oförändrad vikt)

Exitkod 1 är failure (realserver tas ur poolen)

Exitkod 2 och högre sätts som vikt-2, exitkod 252 t.ex. kommer ge dig en vikt på 250.


https://www.keepalived.org/