LUKS

From HackerNet
Revision as of 12:06, 24 June 2015 by Helikopter (talk | contribs) (Created page with "Linux Unified Key Setup är standarden för hårddiskkryptering i Linux. =Cryptsetup= cryptsetup är ett verktyg som krypterar/avkrypterar blockenheter i realtid baserat på...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Linux Unified Key Setup är standarden för hårddiskkryptering i Linux.

Cryptsetup

cryptsetup är ett verktyg som krypterar/avkrypterar blockenheter i realtid baserat på dm-crypt kernelmodulen.

apt-get install cryptsetup
yum install cryptsetup-luks

Nuke

Vill man radera sin data väldigt snabbt oavsett mängd kan man sätta upp en kill-switch.

cryptsetup luksAddNuke /dev/sda5