ModSecurity

From HackerNet
Revision as of 10:22, 4 August 2015 by Helikopter (talk | contribs) (Created page with "Open Source Web Application Firewall. Funkar med Apache, Nginx and IIS. Det följer med ett Core Rule Set (CRS) som har regler för bland annat SQL injection, cross site scrip...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Open Source Web Application Firewall. Funkar med Apache, Nginx and IIS. Det följer med ett Core Rule Set (CRS) som har regler för bland annat SQL injection, cross site scripting, trojaner och session hijacking. För apache finns det modul.

Installation

sudo apt-get -y install libapache2-mod-security2
sudo apachectl -M | grep --color security2

Konfiguration

Det följer med ett gäng rekommenderade inställningar som man kan använda sig av.

sudo mv /etc/modsecurity/modsecurity.conf-recommended /etc/modsecurity/modsecurity.conf
sudo service apache2 reload

Default så är ModSecurity inställt på Detection Only. För att slå på ModSecurity:

sudo sed -i "s/SecRuleEngine DetectionOnly/SecRuleEngine On/" /etc/modsecurity/modsecurity.conf

Data leakage detection genererar ganska mycket loggar och det kan man slå av med:

sudo sed -i "s/SecResponseBodyAccess On/SecResponseBodyAccess Off/" /etc/modsecurity/modsecurity.conf

CRS

För att använda sig av Core Rule Set.

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/security2.conf
...
       IncludeOptional /etc/modsecurity/*.conf
       IncludeOptional "/usr/share/modsecurity-crs/*.conf"
       IncludeOptional "/usr/share/modsecurity-crs/activated_rules/*.conf"
</IfModule>

Exkludering

Vill man exkludera enskilda hemsidor kan man lägga in följande i <VirtualHost>-blocket i sin konfiguration.

<IfModule security2_module>
   SecRuleEngine Off
</IfModule>