OpenShift

From HackerNet
Revision as of 10:00, 16 February 2016 by Zunken (talk | contribs) (Created page with "OpenShift är ett såkallat PaaS (Platform as a service eller som på svenska platform som tjänst) från Red Hat. Mjukvaran som kör servicen är Open-Sourced under namnet O...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

OpenShift är ett såkallat PaaS (Platform as a service eller som på svenska platform som tjänst) från Red Hat.

Mjukvaran som kör servicen är Open-Sourced under namnet OpenShift Origin och finns på GitHub versionen för cloud computing heter OpenShift Enterprise.

OpenShift supporterar också binära program som är webb baserade så länge de kan köras på Red Hat Enterprise Linux. Detta tillåter användare att använda egen gjorda språk och ramverk. OpenShift tar hand om alla tjänster som applikationen behöver samt skalar systemet efter denns behov

Tools

Supporterade Språk

*Haskell
*Java
*JavaScript
*.NET
*Perl
*PHP
*Python
*Ruby

Supporterade Databaser

*Microsoft SQL Server
*MongoDB
*MySQL
*PostgreSQL

Supporterade Applikationer

*Node.js för JavaScript
*PSGI för Perl
*Rack för Ruby
*WSGI för Python

Några ramverk som fungerar omodifierade på openstack

*CakePHP
*Codelgniter
*Django
*Flask
*Laravel
*Perl Dancer
*Ruby on Rails
*Sinatra
*Tornado
*Vert.x
*web2py

Konkurenter

*Cloud Foundry
*Google App Engine
*Heroku
*Jelastic
*Bluemix
*Tsuru (PaaS)

Installation

Konfiguration