Psql

From HackerNet
Revision as of 20:32, 15 November 2019 by Bat (talk | contribs) (Created page with "psql är terminalgränssnittet för att jobba mot PostgreSQL. Dokumentation: https://www.postgresql.org/docs/current/app-psql.html <br/> Anslutning psql -h värdnamn -d da...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

psql är terminalgränssnittet för att jobba mot PostgreSQL.

Dokumentation: https://www.postgresql.org/docs/current/app-psql.html

Anslutning

psql -h värdnamn -d databas -U användare -W

Lista Databaser

\l 

Anslut till en specifik databas

\c databas

Lista tabeller

\dt

Beskriv en tabell

\d tabellnamn

Visa kommandhistoriken

\s