VMware Vsphere Client

From HackerNet
Revision as of 16:46, 12 August 2015 by Zunken (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

VSphere Client kan användas för att managera ESXi Hosts samt Vcenter men har inte alla funktioner till Vcenter som finns i WebGuit.

Installation

Vsphere client finns att ladda ner via din ESXi Host eller Vcenter och är bara att klicka next på genom hela.

Kända Fel

Fel som kan uppstå med vsphere client.

Om man får felet VPXclient.exe har slutat svara vid start av programmet.
Länkplats C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher (windows 10 Pro x64)
  - Redigera fil VpxClient.exe.config och lägg till :
     <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
       <supportedRuntime version="v4.0"/>
     </startup>