AutoFS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

autofs är ett program för att automatiskt mounta kataloger efter behov när det behövs. Auto-mounts är endast mountade när de används, och umountas efter en period av inaktivitet. Mount av en remote share genom fstab förblir mountad såvida du inte umountar den. Automounting NFS/Samba-shares sparar bandbredd och ger bättre prestanda jämfört med statiska mounts genom fstab. fstab kan dessutom orsaka problem om sharen blir otillgänglig, vilket resulterar i inaktuella mounts. Till exempel kan filservern du ansluter till krascha eller nätverket kan gå ner.

Installation

sudo apt-get install autofs
sudo yum install autofs

Konfiguration

Skapa en mount point eller välj en befintlig katalog, t.ex. /mnt eller /media. Du kommer att behöva definiera mount points för att ange hur du ansluter till din nätverksresurs.

sudo mkdir /nfs-share
sudo mkdir /smb-share

Redigera konfigurationsfilen för autofs:

sudo nano /etc/auto.master
/nfs-share   /etc/auto.nfs-share
/smb-share   /etc/auto.smb-share

Skapa en ny fil i /etc/.

SMB

sudo nano /etc/auto.smb-share
filserver -fstype=smbfs,rw,username=buenos,password=nachos,file_mode=0777,dir_mode=0777 ://192.168.0.50/share

Där "filserver" anger den mapp som ska skapas under /share som host för dina shares

NFS

sudo nano /etc/auto.nfs-share
filserver -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock 192.168.0.50:/mnt/ProdPool

Klienten behöver samma ändringar i /etc/default/nfs-common för att ansluta till en NFSv4-server.

NEED_IDMAPD = yes
NEED_GSSD = no # no är default

CIFS
Får man inte säga, http://blog.fosketts.net/2012/02/16/cifs-smb/

Home Folder

För att mounta hem-mapparna med autofs enkelt och slippa att skapa en rad för varje användare i autofs filerna eller att man mountar alla hem mappar som finns på sharen kan man använda sig av wildcard.

echo * -fstype=nfs,user,auto,rw,async,hard,intr 192.168.1.200:/mnt/zfs/Home/& > /etc/auto.home
echo /home /etc/auto.home >> /etc/auto.master

Där "*" och "&" är wildcard.

Felsökning

Reboota och försök komma åt din share.

ls /nfs-share
cd /smb-share

Om det inte fungerar, måste du felsöka. Stoppa autofs demonen

sudo service autofs stop

Kör automount i förgrunden med verbose

sudo automount -f -v