Bash

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Bash är den allra vanligaste kommandotolken man möts av i Linux.

Bash sensible

Bash sensible är ett script som försöker sätta bättre bash default inställningar. Precis som Vim sensible försöker göra åt vim.

Sensible fixar bla hur bash hanterar history

  • Adderar till historiken istället för att skriva över.
  • Sparar multi-line kommandon som ett kommando.
  • Större historik.
  • Tar bort dubbletter.
  • Sparar inte onödiga kommandon som exit, ls, bg, fg och history.
git clone https://github.com/mrzool/bash-sensible/blob/master/sensible.bash

För att installera kan man kopiera hela sensible.bash eller delar av filen in i sin bashrc fil eller source in filen i sin bashrc fil:

if [ -f ~/bash-sensible/sensible.bash ]; then
   source ~/bash-sensible/sensible.bash
fi

Bash scripting

Att skriva bash script är väldigt enkelt och kan spara mycket tid, här under kommer en del tips som kan vara bra att känna till.

Shebang

Man öppnar alltid alla script med en så kallad shebang. Detta för att systemet ska veta av hur den ska köra filen.

 #!/usr/bin/env bash