Batch script

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Batch script är ett script språk som man kan använda i Windows. Men nu används Powershell

Olika Batch Script

Ändra decimalavskiljaren i Windows. Scriptet nedan sätter decimalavskiljaren till .

reg add "HKCU\Control Panel\International" /v sDecimal /t REG_SZ /d . /f