Bridge

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Linux Bridge är en kernel-modul som introducerades i kernel 2.2 och administreras med kommandot brctl. Man kan göra om portar på en Linuxmaskin till switchportar. Se även Open vSwitch och Linux VXLAN.

Installation

sudo apt-get install bridge-utils
sudo yum install bridge-utils

Konfiguration

ifconfig eth0 0.0.0.0
ifconfig eth1 0.0.0.0
brctl addbr bridge1
brctl addif bridge1 eth0 eth1
brctl show
brctl delif bridge1 eth0

/etc/network/interfaces

auto bridge
iface bridge
 bridge-vlan-aware yes
 bridge-ports eth0 eth1 eth7
 bridge-vids 3 4 6-10  #allowed vlan
 bridge-pvid 1     #native vlan
 bridge_waitport 0   #portfast
 bridge-stp on
 mstpctl-treeprio 20480

VLAN

aptitude install vlan ifenslave
echo "8021q" >> /etc/modules

Spanning-Tree

sudo brctl stp bridge1 on 

/etc/network/interfaces

auto bond0
iface bond0 inet manual
    up ifconfig bond0 0.0.0.0 up
    slaves eth0 eth1
    bond-mode 4    #bond-mode 4 = 802.3ad
    bond-miimon 100
    bond-downdelay 200
    bond-updelay 200
    bond-lacp-rate 1
    bond-xmit-hash-policy layer2+3

Kolla packet

cat /proc/net/bonding/bond0

MAC Table

Man kan kolla MAC-tabellen på en brygga med följande kommando:

brctl show
brctl showmacs <bridge_name>