Cisco ASA VPN

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Huvudartikel: Cisco ASA.
Se även Cisco IPsec.

Site-to-site

Policy-Based

Förutsättningar för att sätta upp VPN-tunnlar är att klocka måste gå rätt och att NAT-regler måste ligga i rätt ordning.

Kolla hur man gör på aktuell version

vpnsetup site-to-site steps
vpnsetup ipsec-remote-access steps

Fas 1

crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
 encryption aes-256
 hash sha
 lifetime 28800
 group 2

PSK

tunnel-group <other-side> type ipsec-l2l
tunnel-group <other-side> ipsec-attributes
 ikev1 pre-shared-key *****
crypto map VPNMAP 10 set peer <other-side>

Visa befintlig PSK

more system:running-config | i pre-shared-key|tunnel-group
tunnel-group 1.3.3.7 type ipsec-l2l
tunnel-group 1.3.3.7 ipsec-attributes
 ikev1 pre-shared-key hemlignyckeln2000

Fas 2

crypto ipsec ikev1 transform-set SITE2-FAS2 esp-aes-256 esp-sha-hmac
crypto map VPNMAP 10 set transform-set SITE2-FAS2
access-list CRYPTO-to-SITE2 extended permit ip 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.40.0 255.255.255.0
crypto map VPNMAP 10 match address CRYPTO-to-SITE2
crypto map VPNMAP 10 set security-association lifetime seconds 3600
crypto map VPNMAP 10 set pfs group5

Följande steg behöver endast göras vid första VPN-tunneluppsättningen.

crypto map VPNMAP interface OUTSIDE
crypto ikev1 enable OUTSIDE 

NAT Exempt

object network LAN1
 subnet 172.16.20.0 255.255.255.0
object network LAN2
 subnet 172.16.40.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) 1 source static LAN1 LAN1 destination static LAN2 LAN2

Route-Based

I ASA version 9.7 inplementerades stöd för route-based vpn med tunnel interface.
För IKEv2 krävs minst version 9.8.1!

Tunnel interface har ingen security level.

IKEv2 behåller inte riktigt nomenklaturen med faser men ändå.

Fas 1

crypto ikev2 policy 5
 encryption aes-256
 integrity sha256
 group 19
 prf sha256
 lifetime seconds 86400

PSK

tunnel-group 1.2.3.4 type ipsec-l2l
tunnel-group 1.2.3.4 ipsec-attributes
 ikev2 remote-authentication pre-shared-key hemlig123
 ikev2 local-authentication pre-shared-key hemlig123

Fas 2

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal IKEV2-PROPOSAL01
 protocol esp encryption aes-256
 protocol esp integrity sha-256
crypto ipsec profile IKEV2-PROFILE01
 set ikev2 ipsec-proposal IKEV2-PROPOSAL01
 set pfs group19
 set security-association lifetime seconds 3600

Följande steg behöver endast göras vid första VPN-tunneluppsättningen.

crypto ikev2 enable OUTSIDE

Tunnel interface

interface Tunnel5
 nameif VPN-TUNNEL5
 ip address 169.254.2.1 255.255.255.0
 tunnel source interface OUTSIDE
 tunnel destination 1.2.3.4
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IKEV2-PROFILE01

Routa det som finns på andra sidan tunneln:

route VPN-TUNNEL5 10.10.10.0 255.255.255.0 169.254.253.1

Next-hop kan vara vad som då en next-hop krävs (namnet på interface som styr).

NAT

Tunnel interface ej går att välja som interface i NAT får man se till att inte göra NAT Exempt som policy-based. Detta då trafiken lämnar ASAn via tunnel interface och ej utsidan tex OUTSIDE.

Access

Antingen kan man tillåta trafik in från andra sidan genom att låta ASAn automatiskt lägga till allow regler för allt som det byggs tunnel för (inklusive ssl vpn) annars kan man styra det med outside-aclen (för tunnel interface acl per tunnel). Kolla om autoregler är påslaget:

show run all | i permit-vpn

Notera att autoregler är påslaget som standard. Stäng av autoregel för vpn:

no sysopt connection permit-vpn


Tillåt trafik in från andra sidan med hjälp av ACL:
Policy-based

access-list OUTSIDE-IN extended permit ip object LAN2 object LAN1

Route-based

access-list ACL-VPN-TUNNEL5 extended permit ip object LAN2 object LAN1
access-group ACL-VPN-TUNNEL5 in interface VPN-TUNNEL5


Troubleshoot

show crypto isakmp sa detail
show crypto ipsec sa
show vpn-sessiondb detail l2l

Reverse route
Reverse route injection (RRI) tillåter att det installeras static routes för det som finns på andra sidan av tunneln i routingtabellen när tunneln blir aktiv. Kan t.ex. användas om man vill redistribuera VPN-routes till ett routingprotokoll.

crypto map VPNMAP 10 set reverse-route

Remote Access

AnyConnect

AnyConnect SSL split tunnel
Objekt och pool

ip local pool AnyConnect-Pool 172.20.0.51-172.20.0.100 mask 255.255.255.0
object network VPN_POOL
 subnet 172.20.0.0 255.255.255.0

ACL

access-list AnyConnect-SplitTunnel standard permit 10.0.0.0 255.255.255.0  # LAN
access-list OUTSIDE-V1 remark ----- Allow AnyConnect to LAN
access-list OUTSIDE-V1 extended permit ip object VPN_POOL object LAN

Enable anyconnect

webvpn
 enable OUTSIDE
 anyconnect image disk0:/anyconnect-win-3.1.10010-k9.pkg 1
 anyconnect enable
 tunnel-group-list enable
 cache
  disable
 error-recovery disable

Group policy

group-policy GroupPolicy_Hackernet internal
group-policy GroupPolicy_Hackernet attributes
 wins-server none
 dns-server value 10.0.0.10
 vpn-tunnel-protocol ssl-client 
 split-tunnel-policy tunnelspecified
 split-tunnel-network-list value AnyConnect-SplitTunnel
 default-domain value hackernet.se

Tunnel group

tunnel-group Hackernet type remote-access
tunnel-group Hackernet general-attributes
 address-pool AnyConnect-Pool
 default-group-policy GroupPolicy_Hackernet
tunnel-group Hackernet webvpn-attributes
 group-alias Hackernet enable

no nat

nat (INSIDE,OUTSIDE) 5 source static any any destination static VPN_POOL VPN_POOL no-proxy-arp route-lookup

Skapa lokala users

username juan password cisco
username juan attributes
 service-type remote-access
 vpn-group-policy GroupPolicy_Hackernet