Cisco CSR

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Cisco Cloud Services Router 1000V är en mjukvarurouter. CSR har DPDK integrerat i dataplane och kör IOS-XE, samma OS som ASR 1000. Unlicensed Cisco IOS XE 3.13S och senare har en throughput begränsad till 100 kbps (show platform hardware throughput level).

Installation

Ladda ned mjukvaran från Ciscos hemsida, download

  • KVM: Qemu image (.qcow2) finns att ladda ner direkt.

Licens
Ladda ner licens från cisco (http:/www.cisco.com/go/license) och lägg in på bootflash på enheten. Det finns 60 dagars eval-licens.

license install bootflash:lic25ax.lic
show license detail

Konfiguration

Här listas CSR-specifik info, för övrig konfiguration se Cisco IOS.

Nyare CSR har ett modernt webbgränssnitt som man kan använda för att managera och monitorera enheten.

ip http server
http://10.0.10.1/webui/

Resurser

CPU
Show processes inside the IOS daemon.

show processes cpu sorted

Show processes for the underlying operating system.

show processes cpu platform sorted

Increase the control-plane CPU

platform resource control-plane-heavy

Memory

show memory platform

Increase the Cisco IOS XE memory

platform memory add 3286

NIC

show platform software vnic-if interface-mapping

Uppgradering

För att uppgradera en CSR laddar man ner nyare bin-fil och lägger på local storage.

copy http://fileserver/csr1000v-universalk9.03.16.04b.S.155-3.S4b-ext.SPA.bin bootflash:
verify bootflash:csr1000v-universalk9.03.16.04b.S.155-3.S4b-ext.SPA.bin

boot system flash bootflash:csr1000v-universalk9.03.16.04b.S.155-3.S4b-ext.SPA.bin
show bootvar
reload

REST API

Standard port for IOS XE REST API: 55443

virtual-service csr_mgmt
 ip shared host-interface GigabitEthernet1
 activate

Verify

show virtual-service
show virtual-service detail | i API
show remote-management status

URL-exempel

URL Method
/api/v1/global/running-config GET
/api/v1/global/save-config PUT
/api/v1/global/cli PUT
/api/v1/vrf GET
/api/v1/routing-svc/bgp/100/neighbors GET

CURL

curl -X POST https://10.0.10.1:55443/api/v1/auth/token-services -H "Accept:application/json" -u "cisco:cisco" --insecure
curl -X GET https://10.0.10.1:55443/api/v1/interfaces -H "X-auth-token:+gcg41pecdAvyeBPGmvOPN4yfLIZ55D+sdYPJKPzlT8=" --insecure

Tokens automatically expire after 15 minutes.

NETCONF

Legacy NETCONF, port 22.

netconf ssh

Enable NETCONF/YANG support, port 830.

netconf-yang

Discover capabilities

from ncclient import manager
m = manager.connect(host='192.168.1.21', port=830, username='cisco',
                   password='cisco', device_params={'name': 'CSR'})
print m.server_capabilities

Hypervisor

IOS-XE har numera stöd för att själv köra virtuella maskiner, dvs agera hypervisor. Om man kör på en CSR glöm ej Hardware Assisted Virtualization.

Förberedelser, lägga in OVA på routerns lokala storage samt:

virtual-service
 signing level unsigned

Installera paket

virtual-service install name Fedora package bootflash:Fedora.ova
show virtual-service list

För att ge VM:en konnektivitet med outside world skapar man en Virtual Port Group.

int virtualportGroup 1
 ip add 10.0.10.1 255.255.255.0

Starta VM

activate

Anslut till console på VM

virtual-service connect name Fedora console

Aktivera shell

guestshell enable