Cisco FHRP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

First Hop Redundancy Protocol används för att skydda gateway-tillgängligheten genom att låta flera enheter agera backup för varandra. Se även Cisco HSRP.

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol (RFC 3768) är ett öppet FHRP. Det fungerar väldigt likt HSRP men med några skillnader. Preemption är påslaget default till skillnad från HSRP, båda protokollen kan dock ha det på eller av. VRRP använder den inbyggda trackingfunktionen i IOS. Source-IP för VRRP-paket är interface IP, destination-IP är 224.0.0.18 och protokoll är 112. Hellos skickas default varje sekund. Man kan till skillnad från HSRP ha samma virtual ip som interface ip. Konfigurerar man det ändras VRRP-prio till 255 på den enheten som har samma IP som VIP. Backupenheter har 100 som default.

MAC-adress: 00:00:5E:00:01:XX

VRRPv3
För att stödja IPv6 togs VRRPv3 (RFC 5798) fram. Det är inkompatibelt med VRRPv2 men har stöd för både IPv4 och IPv6. Det har även stöd för mer fintrimmade timers. Dessa anges i millisekunder och default hello interval är 1000ms. Timer learning är också enabled default. Transport görs med IP protocol 112 och skickas till multicast address 224.0.0.18 och FF02:0:0:0:0:0:0:12. I v2 görs preemption till den med högst interface IP om två noder har samma prio, så funkar inte v3 utan det är endast högst prio som ändra rollerna.

Slå på VRRPv3 och Virtual Router Redundancy Service (VRRS) globalt. När man växlar till VRRPv3 stängs VRRPv2 av.

fhrp version vrrp v3

Konfiguration

Konfiguration görs per interface. VRRP tillåter inte virtual router group 0 och har därmed aldrig en tom grupp.

interface gi0
 vrrp 1 description HA-gateway
 vrrp 1 priority <1-254>
 vrrp 1 timers advertise [msec] interval

Timers måste matcha och man kan låta VRRP-gruppen lära sig advertisement interval från master virtual router.

 vrrp 1 timers learn

Preempt delay

vrrp delay minimum 30
vrrp delay reload 60

Autentisering

vrrp 1 authentication cisco

Verify

show vrrp brief
show vrrp interface gi0
show vrrp all

GLBP

Gateway Load Balancing Protocol är ett Ciscoproperitärt protokoll. Det togs fram för att kunna ha alla noder aktiva samtidigt. Default lastdelas det och varje AVF används i round-robin. GLBP Forwarder preemption är på default med en delay på 30 sekunder. Om en AVF blir unreachable så kommer AVG att redirecta trafiken genom att besvara requests för den gamla MAC-adressen med nya AVF:er. Source-IP för GLBP-paket är interface IP, destination-IP är 224.0.0.102 och transport är UDP port 3222. Använd GLBP load balancing method host-dependent när varje host alltid ska använda samma router och använd weighted när man vill ha unequal load balancing, t.ex. om routrarna har olika forwarderingskapacitet.

interface gi2
 glbp 1 ip 10.0.0.10
 glbp 1 priority 150
 glbp 1 preempt
 glbp 1 weighting 50
 glbp 1 load-balancing weighted

Verify

show glbp brief

Authentication
En router ignorerar alla GLBP-meddelanden som har fel autentisering.

Plain-text

glbp 1 authentication text secret

MD5

glbp 1 authentication md5 key-string GLBP-Key

Stateful NAT
Om GLBP används i kombination med SNAT måste load-balancing vara satt till host-dependent.