Cisco LISP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Locator/Identifier Separation Protocol (RFC 6830) är en routing och adresseringsarkitektur utvecklat av Cisco men är en öppen standard. Vanligtvis används en IP-adress för att representera både identitet och lokation men med LISP separeras dessa som RLOC och EID (som går att mixa mellan IPv4 och IPv6). Att separera identitet och lokation är möjligt eftersom LISP tunnlar trafik med UDP, dvs det är overlay. Med hjälp av en registreringsprocess skapas det en mapping database på en ciscorouter som agerar Map Server och Map Resolver. Denna databas håller alla EID <-> RLOC mappings och det är den man frågar för att få veta var trafiken för olika IP-adresser ska tunnlas. LISP control plane använder udp 4342 och data plane trafik skickas till udp 4341.

Terminology

 • Routing Locator (RLOC)
 • Endpoint ID (EID)
 • Egress Tunnel Router (ETR)
 • Ingress Tunnel Router (ITR)
 • Egress/Ingress Tunnel Router (xTR)
 • Proxy Ingress Tunnel Router (P-ITR)

Cisco LISP.png

Konfiguration

Map Server/Resolver
På MS/MR konfar man vilka sites som får registrera sig, med sites menas de prefix/adresser som ska LISP:as. Dvs det är inte en vitlista på RLOCs som får registrera sig däremot måste MS/MR kunna nå alla RLOC-adresser. Det går att ha dessa roller på olika enheter men det finns ingen större vinning med det eftersom MS/MR inte behöver finnas i data plane. För att göra MS/MR-funktionen redundant kan man bygga IP anycast.

router lisp
 ipv4 map-server
 ipv4 map-resolver

 site SITE_A
 authentication-key SITE_A_KEY
 eid-prefix 192.168.1.0/24

alla lokala ip-adresser på MS/MR används default av LISP

Branch Site
MS/MR ska vara nåbar med unicast i default-vrfen. Man kan ha flera RLOCs på samma site för redundans och lastdelning, då ska alla konfas likadant vad gäller RLOC-adresser. Med priority kan man styra vilken RLOC som ska användas. Har två stycken samma prio kan man styra lastdelning med weight. RLOC:ar inom samma site kommer automatiskt proba varandra för att kolla att de lever.

router lisp
 ipv4 itr map-resolver 10.0.0.10
 ipv4 itr
 ipv4 etr map-server 10.0.0.10 key SITE_A_KEY
 ipv4 etr

 database-mapping 192.168.1.0/24 IPv4-interface GigabitEthernet2 priority 1 weight 1

Verify

show lisp
show lisp site
show ip lisp map-cache 
show ip lisp database

clear ip lisp map-cache *

map cache default TTL: 24h

Data Center

Genom att tillåta registrering av mer specifika routes (/32-routes) kan man lösa VM mobility mellan datacenter. IP-adressen på roaming device måste vara inom EID-prefixet. En LISP xTR konfigurerad för LISP VM mobility och dynamiska EIDs är en LISP-VM router. Den avgör dynamiskt om en VM finns i det direktanslutna subnätet eller någon annanstans. LISP-VM routers är RLOCs som används för enkapsulering till EID.

router lisp
 site DATA_CENTER
 authentication-key DC_KEY
 eid-prefix 10.8.0.0/16 accept-more-specifics

PxTR

Proxy xTR kan användas för att lisp-siter ska kunna nå non-lisp-aware sites. Då skickas paketen native ip ut ur nätverket och sedan lisp-enkapsulerat på vägen tillbaka till siten.

router lisp
 ipv4 proxy-etr
 ipv4 proxy-itr 2.2.2.2 #local ip
 ipv4 itr map-resolver 8.8.8.8
 map-cache EID-prefix map-request

MTU
PMTUD är på default.

router lisp
 ipv4 path-mtu-discovery min 576 max 65535
 ipv6 path-mtu-discovery min 1280 max 65535

VRF

EIDs och RLOCs kan separeras i olika VRF:er.

router lisp
 locator-table vrf UNDERLAY

 eid-table vrf Cust_A instance-id 101
 database-mapping 192.168.1.0/24 10.0.0.10 priority 1 weight 1