Cisco Services

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Cisco IOS har stöd för diverse protokoll för mgmt och filöverföring.

Kontrollera vilka portar som är aktiva: show control-plane host open-ports

Samt vilken service som använder vilken port: show ip port-map

HTTP

ip http server
ip http secure-server 
show ip http server all

Filöverföring med HTTP brukar vara snabbare än tftp och scp.

copy http://10.0.0.10/ios.bin flash:

DNS

Server

ip dns server
ip dns spoofing 2.2.2.2
ip name-server 8.8.4.4 8.8.8.8 
ip domain round-robin

Verify

show ip dns primary
debug domain

Hosts

ip host r1 10.0.0.10
show hosts

NTP

NTP är väldigt effektivt för att synkronisera klockan mellan två system, ett paket i minuten räcker för att synka det till en millisekunds noggrannhet. I nyare versioner av IOS används NTPv4 (show ntp information) och det finns därmed stöd för IPv6. Det går dock att ställa NTP-version per interface eller peer. Offset måste vara mindre än 1000 msec för att servern ska anses sane. Om det är mycket offset så kommer synk-processen att ta lång tid.

Packet types

  • Control messages: peer status och set management parameters
  • Update/request messages: time synchronization

Client:

Cisco NTP client.png

Server:

Cisco NTP server.png

ntp logging
debug ntp all

Tidszon (Sverige)

clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last sunday march 02:00 last sunday october 03:00

Server

ntp master <stratum>  #8 är default
show ntp packets mode server

Klient

ntp server 10.0.0.10
ntp server vrf Mgmt 130.236.254.102

OBS det kan ta lång tid innan klient synkar med server första gången.

Peer
Båda enheter kan uppdatera sina klockor mot varandra, som ett NTP-kluster

ntp peer 10.0.0.10 [key 20]

Verify
För att veta att NTP fungerar som det ska kan man kolla på reach-fältet. Det är en 8-bitars buffer där varje lyckat paket representeras av en 1:a och det som står i reach-fältet är på basen 8 så det man vill se är 377, annars betyder det att någon av de senaste 8 ntp-paketen inte kommit fram. När server och klient närmar sig synk och inga paket droppas kommer poll-intervallet att öka över tid, till max 1024. Det går ej att ändra routerns NTP poll intervall eftersom det bestäms av en heuristisk algorithm.

show ntp status
show ntp associations 

Ställ klockan manuellt. Kan göras för att skynda på klocksynkronisering.

clock set 12:00:00 20 July 2020

Access control
Med ACL, NTP Access control levels:

ntp access-group ipv4 <ACL>

Authentication
enable authentication, configure a key with a key index, trust the key.

ntp authenticate
ntp authentication-key 20 md5 SECRET
ntp trusted-key 20

show ntp associations detail  | inc auth

Broadcast
NTP-paket går även att skicka med broadcast eller multicast, detta händer alltså utan att klienten "beställer" det.

interface gi2
 ntp broadcast|multicast
 ntp broadcast key 20

Receiver

int vlan 101
 ntp broadcast|multicast client

Others
Default-inställningar

ntp max-associations 100
ntp allow mode control 3
ntp mindistance 1
ntp maxdistance 8

Enable hardware clock synchronization

ntp update-calendar

If my peer or configured master's clock is more than 1,000 seconds (default) off of my clock, reject the update and syslog.

ntp panic update

Distance, 1 är slow convergence, 16 är fast

ntp maxdistance <1-16>

Orphan kicks in when we lose sync with our server. The number here is a stratum number, and must be a number lower than your real upstream NTP server

ntp orphan <1-16>

NX-OS

NX-OS kör också NTPv4.

feature ntp
ntp logging

Cisco Fabric Services (CFS) kan användas för att distribuera NTP-konfigurationen mellan Nexus-switchar. När man gör NTP-konfiguration så blir NTP låst network-wide (Fabric Lock).

ntp distribute

ntp master
ntp server 10.0.1.10
ntp source-interface loopback0

ntp commit / abort

Verify

show ntp status
show ntp peers

Notera att det endast är en VDC som synkar klockan i switchen.

clock protocol ntp vdc <vdc-id>

SCP

Secure copy protocol på IOS kräver AAA för user authentication och authorization eftersom copy är ett exec-kommando.

Server

ip scp server enable

Klient

copy scp://10.0.0.10:ios.bin flash:ios.bin

TFTP

Server, dela ut fil med TFTP.

tftp-server nvram:startup-config alias TEST

Klient

ip tftp source-interface loopback0
copy tftp://10.0.0.10/TEST null:

För att säkerställa interoperability med gamla TFTP-servrar kan man behöva ställa ner blocksize.

ip tftp blocksize 1024

Debug

debug tftp events

FTP

Server, because of numerous vulnerabilities (bug ID CSCse29244, IOS crash when transferring files via FTP) Cisco has removed the FTP server functionality from recent IOS releases.

Klient

no ip ftp passive
ip ftp source-interface Loopback0
ip ftp username USER
ip ftp password SECRET