Cisco VLAN

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Virtual LAN är alla broadcastdomäner som är partitionerade och isolerade på lager 2 i ett nätverk. Vill man managera VLAN på många Cisco-switchar centralt kan man använda VTP. Det kan maximalt finnas 4094 VLAN, för att skala förbi det se Cisco VXLAN.

Standard: 1-1005 (1002-1005 är reserverade)

Extended: 1006-4094

VLAN

Stäng ett VLAN lokalt i switchen och suspenda det i VTP.

vlan 20
 shutdown
 state suspend

Show

show vlan brief
show vlan internal usage

Layer 2 Traceroute
Man kan tracea mac-adresser i ett vlan. OBS CDP är ett prereq för detta annars blir det Unable to send a l2trace request. Max hops är 10.

traceroute mac 0050.5600.0001 0000.aabb.ccdd vlan 20

Det går även att ta reda på vilken väg en frame tar utifrån IP-adresser. ARP används för IP-to-MAC resolution och båda adresserna måste finnas i samma subnät.

Voice

interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport voice vlan 30

Alternativt konfigurera en trunk som tillåter voice-vlanet. Så fort man använder kommandot switchport voice vlan enableas portfast.

Database mode
Är gammalt och stöds inte längre på alla switchar.

vlan database
 vlan 20 name Old-school
apply

Trunking

IEEE 802.1q är standarden för att supportera VLAN över ethernet.

Vitlista VLAN

switchport trunk allowed vlan 1-5,8
show interface trunk

Se till att native VLAN matchar på trunkar, både CDP och DTP kan upptäcka mismatch.

switchport trunk native vlan 20

Man kan tagga alla frames på en trunk.

vlan dot1q tag native
show vlan dot1q tag native

DTP

Dynamic Trunking Protocol är ett Cisco-properitärt protokoll som används av switchar för att förhandla med andra sidan om ett interface ska vara trunk eller ej samt ISL eller 802.1q. DTP advertisements skickas med destination mac 01:00:0C:CC:CC:CC var 30:e sekund och innehåller VTP domain name så det måste matcha för att DTP ska kunna förhandla upp trunk (ena sidan kan ha vtp domain NULL så funkar det också). DTP är påslaget default och skickas både som vanlig ethernet men också ISL-enkapsulerat. DTP är inte supporterat på någon Nexus-plattform.

DTP frame:

Cisco DTP.png

show dtp

Port Modes, vissa switchmodeller har desirable som default (3560) och vissa har auto (2960)

 • dynamic desirable: switchen kommer aktivt att försöka förhandla trunk genom att generera DTP frames.
 • dynamic auto: switchen lyssnar och accepterar DTP frames men skickar inga själv.

Stänga av DTP. OBS porten måste vara konfad som något för att kunna använda nonegotiate, annars blir det Conflict between 'nonegotiate' and 'dynamic' status.

switchport mode trunk / access
switchport nonegotiate

Verify

show dtp interface
show interfaces switchport | i Name|Negotiation

Private VLAN

Vanligtvis kan allt i ett VLAN nå övrigt i samma VLAN obehindrat men det kan finnas situationer när man vill begränsa konnektivitet inom en broadcastdomän. För att lösa det togs protected ports fram, det konfas per interface med switchport protected. Om en port var protected kunde den endast nå portar som inte var protected i det VLANet, dvs två protected portar kan aldrig prata med varandra. Detta funkade lokalt inom switchen men ej mellan switchar och var därför inte så praktiskt i miljöer med fler än en switch. För att lösa det implementerades Private VLAN (RFC 5517). Detta används vanligtvis hos service providers som vill segmentera kunder från varandra men bara använda ett IP-nät. PVLAN är en mekanism som delar upp ett VLAN (primary) i secondary VLANs. Secondary VLAN finns i två varianter, isolated och community. Secondary VLAN måste tillhöra exakt ett primary VLAN. Det kan finnas flera community men isolated får det bara finnas ett av per primary.

Inom en PVLAN-domän finns det tre separata porttyper. Varje porttyp har sin egen unika uppsättning regler som reglerar en ansluten enhets förmåga att kommunicera med andra anslutna enheter inom samma private VLAN.

 • Isolated port: En isolated port kan inte prata med någon annan port i private VLAN-domänen med undantag för promiscuous ports.
 • Community port: En community port är en del av en grupp med portar. Portar i en community kan ha L2 kommunikation med varandra och kan även prata med en promiscuous port.
 • Promiscuous port: En promiscuous port kan prata med alla andra typer av portar och tillhör primary VLANet.

Private VLAN fungerar över trunklänkar och därmed mellan switchar. Kommer en frame från ett secondary VLAN och ska skickas över en trunklänk så taggas den med sitt VLAN ID. Kommer det en frame på en promiscuous port så taggas den med primary VLAN. Dvs om en frame ska från en isolated port på en switch till en promiscuous port på en annan och sedan tillbaka kommer den ha olika VLAN-taggar på dit och tillbakavägen, såkallad assymetrisk VLAN-taggning. Det sker aldrig någon dubbeltaggning men switcharna måste ändå ha stöd för private VLAN och vara konfade likadant (PVLAN-mässigt) annars vet inte switcharna hur VLANen är associerade med varandra.

Det finns undantag till detta beteende t.ex. om man har en router-on-stick så vet inte den vad PVLAN är. Då kan man använda promiscuous PVLAN trunk och på den skickas det aldrig ut något som är taggat med ett secondary VLAN utan allt skrivs om till primary VLAN ID. Det finns även isolated PVLAN trunk, det fungerar tvärtom, då skickas det alltid ut taggat som ett secondary vlan. Det är användbart om man ska koppla ihop PVLAN med en switch som inte har stöd för det utan endast kan köra protected ports.

Det är möjligt för två isolerade hostar att kommunicera om ip local-proxy-arp är konfigurerat på gateway. Det fungerar som proxy ARP fast inom subnätet. Funktionerna DHCP Snooping, ARP Inspection och Source Guard på primary VLANet enablear det även på secondary VLANs.

Konfiguration

vtp mode transparent

Alternativt kan VTP version 3 användas.

VLAN

vlan 101
 private-vlan isolated
vlan 102
 private-vlan community
vlan 100
 private-vlan primary
 private-vlan assoc 101,102

Access Ports

interface g0/1
 description Gateway
 switchport mode private-vlan promiscuous
 switchport private-vlan mapping 100 101-102

interface g0/2
 description Isolated
 switchport mode private-vlan host
 switchport private-vlan host-association 100 101

interface g0/3
 description Community
 switchport mode private-vlan host
 switchport private-vlan host-association 100 102

Other switch

interface g0/4
 switchport mode trunk

Promiscuous PVLAN Trunk Port

interface g0/5
 switchport private-vlan trunk allowed vlan 100-103
 switchport private-vlan mapping trunk 103 130-135
 switchport mode private-vlan trunk promiscuous

Notera att primary vlan ska vara med i allowed vlan list. Om man har t.ex. en ASA kan man köra med en vanlig switchport mode trunk om man vill för ASA har native stöd för PVLAN.

SVI

interface Vlan100
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 private-vlan mapping 101,102

Verify

show vlan private-vlan
show interfaces vlan100 private-vlan mapping
ping 255.255.255.255

Q-in-Q

Med IEEE 802.1Q tunneling kan man bygga en simpel L2 VPN genom att dubbeltagga Ethernet-frames.

prereq

system mtu 1504
reload
show system mtu

Port

switchport mode dot1q-tunnel
l2protocol-tunnel cdp

Verify

show dot1q-tunnel

Dubbeltaggning på router

int gi2
 mtu 1504
int gi2.10
 encapsulation dot1q 10 second-dot1q 100,101

Bridging

Med bridging kan man ändra en routers beteende att bli mer likt hur en switch fungerar. För IOS-XE se längre ner.

Transparent
Routern blir precis som en L2-switch, dvs ingen IP routing och STP används för loop prevention.

no ip routing
bridge 1 protocol vlan-bridge

interface gi0
 bridge-group 1
interface gi1
 bridge-group 1

Verify

show bridge

CRB
Transparent bridging har en stor nackdel, en router kan inte både routa paket och brygga interface, därför finns Concurrent Routing and Bridging som tillåter både routing och bridging samtidigt. Dock inte på samma interface-grupper.

bridge crb
ip routing

bridge 1 protocol vlan-bridge

interface gi0
 bridge-group 1
interface gi1
 bridge-group 1

Verify

show bridge

IRB
En nackdel med CRB är att det inte går att koppla ihop en routed domain med en bridged domain inom samma enhet, därför finns Integrated Routing and Bridging. Då skapas Bridge Group Virtual Interface (BVI) som fungerar som SVI på L3-switchar.

Prereqs & Configuration

bridge irb
ip routing

bridge 1 route ip 
bridge 1 protocol vlan-bridge

interface gi0
 bridge-group 1
interface gi1
 bridge-group 1
interface bvi1
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.0

Verify

show bridge

Fallback Bridging
Fallback Bridging används för att brygga icke-routebara protokoll mellan SVIer och routade interface. Ett protokoll kan routas medans det andra bryggas, t.ex. IPv4 kan routas medans IPv6 bryggas.

bridge 1 protocol vlan-bridge

interface Gi0/2
 no switchport
 ip address 10.0.2.10 255.255.255.0
 bridge-group 1

interface Vlan10
 ip address 10.0.10.10 255.255.255.0
 bridge-group 1

IOS-XE
På IOS-XE görs bridging med bridge domains och Ethernet flow points (EFP).

interface gi0/0/1
 service instance 1 ethernet
 encapsulation untagged
 bridge-domain 1

interface gi0/0/2
 service instance 1 ethernet
 encapsulation untagged
 bridge-domain 1
 l2protocol peer stp
 mac limit maximum addresses 50

interface bdi1
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.0

Verify

show bridge-domain