Cisco pyATS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Cisco pyATS är ett testing framework skrivet i python. Det kan användas för att ta en snapshot på "state" i nätverket. pyATS ssh:ar runt och samlar in show-kommandon ifrån nätinfrastrukturen.

Setup

Installera

pip install pyats[full]

Skapa ett inventory, även kallat testbed.

pyats create testbed interactive --output testbed1.yml --encode-password

Diff

pyats learn ospf interface routing pim mcast vrf ntp arp vlan config --testbed-file=aci_ipn.yml --output=before_change

**make change to network**

pyats learn ospf interface routing pim mcast vrf ntp arp vlan config --testbed-file=aci_ipn.yml --output=after_change

pyats diff before_change after_change