Clogin

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Clogin är ett script som används för inloggning på Ciscoenheter. Det är en komponent för Rancid.

Installation

sudo apt-get -y install rancid

Förberedelser

Kopiera clogin till ditt hem-directory, t.ex. cp /var/lib/rancid/bin/clogin ~/

cloginrc

cd && nano .cloginrc
#add autoenable * 1
add method * ssh
add user * cisco
add password * cisco cisco

Skydda filen så gott det går

chmod 600 .cloginrc

Script

nano clogin-execute.sh
#!/bin/bash
for line in $(cat device-iplist.txt | grep -v '#')
do
/home/$USER/clogin -x commands.txt $line
done

Rättigheter

chmod +x clogin-execute.sh

Konfiguration

Lista vilka enheter kommandona ska köras på.

nano device-iplist.txt
# Kommentera ut med #
10.0.0.100
10.0.0.101
#10.0.0.102
...

Lista vilka kommandon som ska köras på varje enhet. Exempel, skapa vlan.

nano commands.txt
show vlan id 50 | i 50
conf t
 vlan 50
  name Vlan50
  mode fabricpath
 exit
exit
show vlan id 50 | i 50
wr
exit

Exekvera scriptet

./clogin-execute.sh