Cron

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Cron är det generella namnet på den service som kör schemalagda jobb och är ett klassiskt verktyg inom UNIX oxh Linuxvärlden. Med cron kan man automatisera återkommande uppgifter. Crond är namnet på daemonen som körs i bakgrunden.

Crontab

Cron tables är filer som läses av crond och innehåller de schemalagda jobben. Detta kan även kallas cronjobs. Den generella formen för crontab:

minute hour day-of-month month day-of-week  command

Visa aktuella cronjobs för nuvarande användare

crontab -l

Editera cronjobs

crontab -e

Output

Cron skickar per default output från jobben till användarens mailbox, t.ex. output som annars skickas till stdout. Vill man slippa detta kan man skicka outputen till /dev/null.

>/dev/null

Vill man även slippa error-output till sin mailbox kan man ignorera allt.

>/dev/null 2>&1

Access Control

För att styra vilka som får schemalägga jobb kan man skriva användarnamn i följande filer:

  • /etc/cron.d/cron.allow
  • /etc/cron.d/cron.deny