Dd

From HackerNet
Jump to: navigation, search

dd är verktyp som går att använda för diverse ändamål.

Skriva över en disk med nollor

dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M status=progress

Vissa dd-operationer kan ta lång tid och det finns olika sätt att kolla progress. T.ex. kan man följa det med hjälp av watch-kommandot (i en ny session om man inte la till &-tecken efter dd-kommandot).

watch 'killall -USR1 dd'

Default intervallet för watch är 2 sekunder, detta går att ställa själv.

Prestandatester

Följande exempel är simpla prestandatester som inte säger allt men fungerar som en fingervisning.

Disk/share

Write

dd if=/dev/urandom of=/home/$USER/DDfile bs=1M count=4096 oflag=direct #urandom flaskar
dd if=/dev/frandom of=/home/$USER/DDfile bs=1M count=4096 oflag=direct
dd if=/dev/zero of=/home/$USER/DDfile bs=1M count=4096 oflag=direct

Istället för oflag=direct kan conv=fdatasyn användas.

Read
Cachning kan behövas stängas av vid readtesterna.

dd if=/home/$USER/DDfile of=/dev/null bs=1M count=4096 iflag=direct

Med detta exemplet skapas det en 4GB stor fil, glöm inte ta bort den efteråt.

CPU

dd if=/dev/zero bs=1M count=1024 | sha512sum