Dialog

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Dialog är ett program som skapar snygga dialogrutor inifrån shell scripts. Det finns t.ex. rutor för yes/no, menu, input, message.

dnf -y install dialog

Några exempel på dialogrutor.

dialog --textbox /etc/hosts 22 70
dialog --title "Message" --yesno "Big box?" 19 75
dialog --infobox "Stuff is happening" 10 30 ; sleep 8
dialog --inputbox "Enter something:" 8 40 2>answer
dialog --menu "Choose one:" 10 30 3 1 red 2 green 3 blue