Dnstracer

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Dnstracer är som traceroute fast för dnsuppslag.

Installation

Debian/Ubuntu

apt-get install dnstracer

Växlar

 • -c
  • Stäng av lokal cache.
 • -C
  • Sätt på negative cache.
 • -o
  • Visa ett mer lätt läst resultat.
 • -q
  • Ändra query-class, default är A. Eller nån av följande a, aaaa, a6, soa, cname, hinfo, mx, ns, txt och ptr.
 • -r
  • Antal dns försök, default 3.
 • -s
  • Vilken DNS server som ska användas, ifall ingen anges så används systemets DNS server. Om en punkt skrivs så kommer den använda A.ROOT-SERVERS.NET.
 • -v
  • Verbose output på vad som skickats och tagits emot.
 • -4
  • Använd bara IPv4 servrar.
 • -S
  • Ändra vilken source adress som används.

Exempel

dnstracer -o4s . hackernet.se