Dumpcap

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Dumpcap är ett network traffic dump tool. Det ingår i wireshark-sviten och är det som används av wireshark och tshark. För att få trafik till dumpcap kan t.ex. en nätverkstapp eller span-port användas. Default filformat är pcap-ng.

Installation

sudo apt-get install wireshark-common

Lista möjliga interface

sudo dumpcap -D

Exempel, spara data i samma fil under 1h, påbörja sedan nästa fil, upprepa 24 gånger. Dvs ett dygn.

sudo dumpcap -i eth0 -b duration:3600 -b files:24 -w packets.pcap

Exempel, filesize i kB, sedan ny fil. 5GB totalt.

sudo dumpcap -i eth1 -b filsize:1000000 -b files:5 -w /pcap/packets.pcap

Se även till att paketdumparna, som kan bli väldigt stora, ligger på ett eget filsystem för att förhindra att diskutrymme tas upp för operativsystemet.