EFI

From HackerNet
Jump to: navigation, search

EFI gör det möjligt att lägga till och utveckla en rad funktioner som inte är möjligt med ett vanligt BIOS.

efibootmgr: a Linux user-space application to modify the Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Boot Manager.

apt-get install efibootmgr

Tips n Tricks

Ändra boot order utan att stänga av maskinen:

Kolla nuvarande boot entries

efibootmgr -v

Rensa bort nuvarande boot order i EFI NVRAM

efibootmgr --delete-bootorder

Ta bort oönskade entries

efibootmgr --delete-bootnum --bootnum 0003

Konfigurera boot menu timeout

efibootmgr --timeout 10

Konfigurera den ordning du vill ha, t.ex.

efibootmgr -o 0000,0002,0003,0001

Lägg boot entry högst endast för nästa omstart

efibootmgr -n 0003