ESXi Secure Boot

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Secure Boot

ESXi 6.5 har inbyggt stöd för Secure Boot, för att kunna säkerställa att ESXi endast startar med en signerad bootloader. Osignerad kod kan inte heller köras i hypervisorn. VMware:s implementation består av följande komponenter:

Boot Loader

Som vid klassisk Secure Boot verifierar UEFI bootloaderns digitala signatur. ESXi:s bootloader är signerad med Microsoft UEFI Public CA och innehåller även en publik VMware-nyckel. Denna nyckel används för validering av VMKernel och ett fåtal systemfunktioner, däribland Secure Boot Verifier, som används för att validera VIB:ar.

VMKernel

VMKernel är signerad med VMware:s privata nyckel och valideras av bootloadern mha ovan nämnda publika nyckel. Det första VMKernel själv gör är att köra Secure Boot Verifier.

Secure Boot Verifier

Secure Boot Verifier validerar varje signerad VIB mot VMware:s publika nyckel.

Man kan köra följande skript för att verifiera om Secure Boot kan slås på eller inte:

/usr/lib/vmware/secureboot/bin/secureboot.py -c

VIB:ar & Secure Boot

Vid uppgradering av vSphere uppdateras VIB:arnas signaturer, så länge de finns med i nyare version bland uppgraderingspaketen. En uppgradering via ESXCLI kommer dock inte att uppgradera bootloadern vilket kommer resultera i fel ifall Secure Boot slås på, den enda workarounden är ominstallation. Community-VIB:ar kan inte installeras på en host som använder Secure Boot, då de inte signeras. Alla VIB-paket måste vara minst PartnerSupported. En host som upptäckt en osignerad VIB efter påslagning av Secure Boot kommer att få PSOD med ett meddelande om vilken VIB som orsakat detta. För att lösa problemet måste VIB:en tas bort eller uppdateras till en supporterad version. Secure Boot måste först stängas av i UEFI, ESXi startas sedan för att administratören ska kunna ta bort/uppdatera VIB-paketet. Efter detta slår man på Secure Boot i UEFI igen och startar ESXi.

Virtuella Maskiner och Secure Boot

Det finns vissa krav för att en virtuell maskin ska stödja Secure Boot:

  • VMware Tools 10.1 eller senare.
  • Linux-maskiner måste stänga av "VMware Host-Guest Filesystem" i VMware Tools.
  • Virtual Hardware 13 eller senare.
  • OS:et måste ha stöd för UEFI Secure Boot.

För att slå på VM Secure Boot: Edit Settings -> VM Options -> ändra Firmware från "BIOS" till "EFI" och tryck OK.