ESXi Security

From HackerNet
Jump to: navigation, search

ESXi Security Hardening

Trots att vSphere 6.5 kommit med många förbättringar på säkerhetssidan finns det en hel del att göra för att öka säkerheten på dina ESXi:er.

Host Profiles

Även om de inte ökar säkerheten i sig, är de ett väldigt bra verktyg att använda för att nå eventuella säkerhetskrav. En Host Profile kan ses som en mall som appliceras på en ESXi-host och ändrar de definierade inställningarna i profilen, däribland säkerhetsinställningar.

För att slå på en Host Profile: Cluster -> Manage -> Settings -> Configuration -> Profiles, tryck på "Attach..."

Security Profile (Firewall & Services)

Tillåt endast nödvändiga tjänster när de används, t ex SSH. För att ändra en brandväggsregel/tjänst: Host -> Configure -> System -> Security Profile.

En brandväggsregel i ESXi avgör vilka inkommande/utgående portar och protokoll som används för en tjänst, samt status på Daemon:en i ESXi. Vissa tjänster går även att starta/stoppa/starta om via Security Profile. Startup Policy går också att ändra, detta avgör ifall tjänsten startar samtidigt som ESXi, när porten är öppen, eller manuellt.

Managed Object Browser

MOB används för att utforska objektmodellen i ESXi, vilket kan användas för att utföra skadliga konfigurationsändringar. Sedan 6.0 är MOB avstängt som standard, men behövs för bla att extrahera gamla certifikat. MOB slås av/på via Advanced System Settings på en Host, värdet som ändras är Config.HostAgent.plugins.solo.enableMob

Lockdown Mode

Lockdown mode är en säkerhetsfunktion som stänger av lokal management på ESXi-hostar; management kan enbart ske via vCenter (utantag finns). Det finns två olika lägen, normal och strict lockdown.

Normal Lockdown

DCUI körs fortfarande på hosten. Priviligerade konton kan fortfarande logga in och stänga av Lockdown. Bara de konton med administrativ behörighet som specificerats i Exception User-listan för Lockdown kan göra detta. Exception Users är också till för service-konton som behöver utföra specifika tasks direkt på hosten. Det finns även en advanced option (DCUI.Access), som ger en användare (även icke-admins) möjligheten att logga på DCUI och stänga av Lockdown Mode.

Strict Lockdown

DCUI-tjänsten stoppas; om kommunikationen till vCenter försvinner och inte kan återupprättas finns ingen annan utväg än ominstallation. Dock finns det ett sätt att förebygga detta, om SSH och/eller ESXi Shell aktiverats på hosten. Då kan en admin-användare på Exception User-listan logga på hosten via CLI:t.

Aktivera Lockdown

För att slå på Lockdown Mode: Host -> Configure -> System -> Security Profile -> "Edit"-knappen under Lockdown Mode, välj sedan Enable.

När Lockdown Mode slås på termineras alla sessioner för de användare som inte är med på Exception User-listan.

SSH/DCUI/Shell Access

Dessa tre tjänster går att slå av manuellt via Host -> Configure -> System -> Services. SSH och ESXi Shell kan även slås av via DCUI -> F2 -> Troubleshooting options, här kan även timeout-värden för dessa två tjänster, samt DCUI, ändras.