Extreme XOS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Extreme XOS bygger på linux kärnan och busybox.

Konfiguration

Hostnamn

configure snmp sysName [hostname]

Sommartid/vintertid

configure timezone name MET 60 autodst  begins every last sunday march at 2 0 ends every last sunday october at 3 0

Mgmt port

configure vlan Mgmt ipaddress 192.168.0.1 255.255.255.0
configure iproute add default [gw] vr VR-Mgmt

Skapa användare

create account admin [username] [password]

Sätta password på användare

configure account [konto] password

Enable SSH

SSH modulen kan man behöva lägga på i efterhand. Man lägger på modulen på samma sätt som man lägger på ny firmware.

enable ssh

LLDP

enable lldp ports all
configure lldp ports all advertise port-description
configure lldp ports all advertise system-name
configure lldp ports all advertise management-address

Firmware

Byt mellan primary och secondary image.

use image primary/secondary

TFTP

Från VR-Mgmt(mgmt port)

download image [ip] firmware/images/exos/[image]

Från VR-Default(vanlig port/vlan)

download image [ip] firmware/images/exos/[image] vr vr-d