F5 Big-IP

From HackerNet
Jump to: navigation, search


F5 Big-IP är en plattform utfärdad av företaget F5 med möjlighet att köra lastbalancering, remote vpn, ddos skydd på olika nivåer. Alla funktionerna styrs till olika moduler på den Linuxbaserade enheten och man kan specificera hur många kärnor man vill lägga till vilken adc. En adc kallas den enhet som kör flera VMar på den fysiska appliancen med berörda moduler och hårdvaruspecifikation tilldelat till sig.

Moduler

Big-IP Appliance

Hårdvaruplattformen som modulerna i fråga aktiveras på finns det olika specifikation på beroende på throughput och portdensitet. Modelerna som är aktuella i dagsläget är de som börja på (i). Det finns även chassibaserade enheter som kallas Viprion. Dessa körs i stor skala hos de större leverantörena och kan i sitt chassi basera på konfiguration simulera flera mindre ADC enheter eller köra en all-in-one lösning.

HTTP2

Detta protokoll är mycket användbart framförallt för att man utöckar möjligheten att hämta information från en webbfront mycket snabbare och säkrare. HTTP2 bygger på en ny struktur istället för HTTP1.0/1.1. Man har i HTTP2 möjlighet att köra följande features.

  • Multiplexing
  • Server Push
  • Header Compression
  • Binary format
  • Extended Security
  1. Minimum Keys
  2. Ephemeral key
  3. TLS 1.2

Alla dessa features bidrar till en snabbare och säkrare publicering av webbtjänster och F5an har möjlighet att publicera HTTP2 när servern bakom inte kan eller endast kan köra HTTP1.1.