Foreman

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Foreman är ett lifecycle management tool för on-premise VM's, bare-metal eller i cloud hos Amazon, Google, Microsoft eller Rackspace. Foreman klarar av provisioning och configuration till orchestration och monitorering. Till hjälp har man en Foreman Smart-Proxy som managerar TFTP, DHCP, DNS, Puppet, Puppet CA, Ansible, Salt och Chef.

Foreman styrs med hjälp av ett webbaserat GUI, CLI eller ett REST API och klarar av allt från 1 server till 10 000 servrar.

Foremans arkitektur

Foreman agerar frontend mot användarna. Smart-Proxyn förser tjänster med ett API som foreman kan agera mot. Foreman architecture.png

Installation

Börja med att lägga till Puppet 5.X repot som är det rekommenderade.

yum -y install https://yum.puppetlabs.com/puppet5/puppet5-release-el-7.noarch.rpm

Installera sedan EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) och Foreman repot.

yum -y install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum -y install https://yum.theforeman.org/releases/1.16/el7/x86_64/foreman-release.rpm

Ladda sedan hem Foreman.

yum -y install foreman-installer

Börja med att lägga till Puppet 4.X repot som är det rekommenderade.

apt-get -y install ca-certificates
wget https://apt.puppetlabs.com/puppet5-release-xenial.deb
dpkg -i puppet5-release-xenial.deb

Lägg sedan till Foreman repot.

echo "deb http://deb.theforeman.org/ xenial 1.16" > /etc/apt/sources.list.d/foreman.list
echo "deb http://deb.theforeman.org/ plugins 1.16" >> /etc/apt/sources.list.d/foreman.list
apt-get -y install ca-certificates
wget -q https://deb.theforeman.org/pubkey.gpg -O- | apt-key add -

Ladda sedan hem Foreman.

apt-get update && apt-get -y install foreman-installer

Kör sedan Foreman installer.

foreman-installer -i \
--enable-foreman-compute-vmware \
--enable-foreman-plugin-templates \
--enable-foreman-plugin-setup \
--enable-foreman-cli \
--enable-foreman \
--enable-foreman-proxy \
--enable-puppet \
--foreman-proxy-tftp=true 

Installationen körs i en non-interactive läge som standard. Men konfigurationen kan ändras genom att lägga till options från foreman-installer --help. Eller så kan man välja att köra installern i interaktivt läge med foreman-installer -i.

Installern här över är baserad på en miljö där DHCP och DNS sköts av sig självt eller genom andra system. Och Foreman kommer bara att ta hand om TFTP servern och provisionering med hjälp av Puppet. Installerar också pluginet för att kunna skapa VM's på en vmware miljö.

När installern kört klart så ska man få upp liknande info ruta.

* Foreman is running at https://foreman.hackernet.se
       Initial credentials are admin / 3ekw5xtyXCoXxS29
* Foreman Proxy is running at https://foreman.hackernet.se:8443
* Puppetmaster is running at port 8140
The full log is at /var/log/foreman-installer/foreman-installer.log