Gammu

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Gammu är ett program för att kunna styra din mobiltelefon eller 3G modem. Gammu körs med kommandon men finns också webinterface att använda. Gammu kan prata med enheten över bluetooth, usb eller serielt. Med Gammu kan du göra följande,

  • Skicka, backupa och ta emot SMS.
  • Ta emot MMS.
  • Visa, importera och exportera telefonboken och kalendern.
  • Komma åt filsystemet.
  • Visa information om telefonen och dess nätverk.
  • Lista, initiera och hantera inkommande samtal.

Förberedelse

Du behöver en mobil eller modem som Gammu har stöd för. Se deras databas.

Installera

apt-get install gammu usb-modeswitch

Usb-modeswitch behöver man om man ska använda ett usb modem som visar sig som både ett usb storage och 3g modem.

Konfiguration

Skriv kommandot gammu-detect så listar den en tty som den tror gammu har stöd för. Kör sedan gammu-config för att skapa en konfig fil mot rätt port samt välja vilken drivrutin den ska använda.

Filen kommer sparas i $HOME/.gammurc vill du använda samma fil för flera användare flytta den till /etc/gammurc.

Kommandon

Ta reda på om du behöver slå in pin eller puk kod.

gammu --getsecuritystatus

Slå in pin eller puk kod.

gammu --entersecuritycode PIN/PUK <kod>

Skicka ett SMS

echo Gammu SMS | gammu sendsms TEXT <nummer>

Huawei

För att få igång ett Huawei E367 3G modem behövde jag använda usb-modeswitch. Samma knep funkar säkert på fler Huawei modem.

cd /etc/usb_modeswitch.d
sudo tar xzf /usr/share/usb_modeswitch/configPack.tar.gz 12d1:1446
sudo sed -i -e 's/14ac"/14ac,1506"/' 12d1:1446
modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1506

Sedan krävs det att man startar om eller återansluter modemet.