Git

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Git är ett versionshanteringsprogram som är gratis och open source. Det skapades 2005 för att hantera källkoden till Linuxkärnan. Ens lokala repository består av tre "trees" som git håller koll på.

  • Working Directory: håller alla filer som man jobbar med.
  • Index: är där filerna mellanlandar när man addar dem, innan commit.
  • HEAD: pekar på den senaste commiten man gjort.

Overview

Hackernet-Git.PNG

Installation

sudo apt-get install git

Alternativt git-all för att få med alla subpackages.

Usage

CLI

git status
git log
git shortlog
git config color.ui true

Det finns flera grafiska program för git.

Repo

Skapa nytt lokalt repo.

mkdir ~/reponame && cd ~/reponame
echo "reponame" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"

Skapa en working copy av ett lokalt repo.

git clone /path/to/repository

Lägg till ändring till Index.

git add <filename>
git add *

Commit till HEAD, dock är det fortfarande lokalt.

git commit -m "Commit message"

Pusha ändring till remote repo.

git push origin master

För att uppdatera det lokala repot med de senaste commitsen.

git pull

Branch

Branches används för att utveckla features isolerat från varandra. Man kan utveckla flera branches parallellt för att sedan mergea tillbaka dem till Master. Master branch är "default" när man skapar ett repo.

Skapa en ny branch

git checkout -b NAME

Byt till en annan branch

git checkout NAME

Kolla branches

git branch

.gitignore

Är en fil som används för att man ska skydda sig så att man av misstag inte commitar filer man inte vill eller som är onödiga tex swp filer, log filer, lösenord eller databas filer. Github .gitignore templates

sparco@jumpgate:~/ircbot$ cat .gitignore
*.swp
test.py
__pycache__/
config.ini
*.log

GitHub

GitHub är en webb-baserad Git repository hosting service. Det är gratis att skapa ett konto och man kan pusha sin kod dit för att dela med sig till andra.

Author name and email address

git config --global user.name "Skeletor"
git config --global user.email "user@hackernet.se"

Connect local repository to a remote server, add the server to be able to push to it

git remote add origin https://github.com/user/reponame.git
git remote -v
git push -u origin master

Password cache

git config --global credential.helper cache
git config --global credential.helper 'cache --timeout=3600'

Klona repo från GitHub

git clone https://github.com/username/reponame.git