HämligaHackerWikin: General disclaimer

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Hackernet är en öppen samarbets encyklopedi; det vill säga en sammanslutning av kompisar som arbetar för att utveckla en gemensam resurs av kunskap för IT tjänster. Strukturen i projektet kan vem som helst med en Internetanslutning läsa. Observera att allt som finns här har granskats av personer med den kompetens som krävs för att ge dig fullständig, korrekt eller tillförlitlig information. Det är inte att säga att du inte kommer att hitta värdefull och korrekt information i Hackernet; en stor del av den tid du kommer. Men Hackernet kan inte garantera giltigheten av den information som finns här. Innehållet i en viss artikel kan nyligen har ändrats.